Tủ Sách Khoa Học Tự Nhiên

 1. Y Khoa Học

  Discussions:
  206
  Messages:
  206
  RSS
 2. Tài Nguyên Thiên Nhiên

  Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người (rừng cây, các động vật, thực vật quý hiếm, các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí...). Tài nguyên thiên nhiên là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ với môi trường.
  Discussions:
  451
  Messages:
  468
  RSS