Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views
Last Message
 1. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  75
 2. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  75
 3. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  79
 4. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  81
 5. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  77
 6. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  84
 7. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  71
 8. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  99
 9. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  127
 10. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  69
 11. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  74
 12. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  98
 13. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  99
 14. AA2
  Replies:
  0
  Views:
  114
 15. DerikBup
  Replies:
  0
  Views:
  154
 16. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  269
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  151
 18. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  189
 19. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  191
 20. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  154

Thread Display Options

Loading...