admin's Recent Activity

 1. admin posted a new thread.

  Giao Tiếp Với Con Trẻ Như Thế Nào (NXB Dân Trí 2013) - Hoàng Giang, 274 Trang

  [IMG] Cuốn “Giao tiếp với con trẻ như thế nào?” được viết trên cơ sở tâm lý học nhân văn - một trong những khám phá tuyệt vời của khoa...

  Forum: Cẩm Nang Dạy Trẻ

  Sep 17, 2020 at 2:19 PM
 2. admin posted a new thread.

  Giáo Trình Phương Pháp Cho Trẻ Làm Quen Với Tác Phẩm Văn Học (NXB Đại Học Vinh 2011) -Phan Xuân Phồn

  [IMG] Ngay từ những ngày đâu khi Cách mạng tháng 8 thành công và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhà nước dân chủ nhân dân...

  Forum: Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)

  Sep 17, 2020 at 2:13 PM
 3. admin posted a new thread.

  Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Hồ Chí Minh 2008) - Nhiều Tác Giả, 243 Trang

  [IMG] Trong nhiều năm, công nghệ tính toán và thông tin phát triển từ những hệ thống lớn, đắt tiền, độcquyền đến các hệ thống mở mạnh...

  Forum: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

  Sep 17, 2020 at 2:05 PM
 4. admin posted a new thread.

  Giáo Trình Chuyên Môn Mắt (NXB Hồ Chí Minh 2007) - Lê Đỗ Thùy Lan, 54 Trang

  [IMG] Nhãn cầu là một cơ quan có chức năng như một hệ thống quang học, dẫn truyền năng lượng ánh sáng xuyên qua các môi trường trong...

  Forum: Đại Học Y-Dược (Toàn Quốc)

  Sep 17, 2020 at 2:00 PM
 5. admin posted a new thread.

  Văn Hóa, Văn Học Trung Quốc Cùng Một Số Liên Hệ Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 1996) - Phương Lựu, 358 Trang

  [IMG] Trung Quốc có rất nhiều những giáo lý và tư tưởng nổi tiếng, nhiều trong số đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam như Phật giáo...

  Forum: Văn Hóa Học

  Sep 17, 2020 at 12:11 PM
 6. admin posted a new thread.

  Tích Hợp Trong Dạy Học Toán (NXB Kiên Giang 2014) - Lê Thị Hoài Châu, 43 Trang

  [IMG] Chúng ta đang sống trong thời đại của hai cuộc cách mạng lớn : cách mạng khoa học -công nghệ và cách mạng xã hội. Cuộc cách mạng...

  Forum: Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)

  Sep 15, 2020 at 3:16 PM
 7. admin posted a new thread.

  Combo Ebook NXB Đại Học Quốc Gia - Tủ Sách Khoa Học KHXH 2010-2019

  [IMG] Combo Ebook NXB Đại Học Quốc Gia Tủ Sách Khoa Học KHXH 2010-2019 48 Quyển | PDF-SCAN -------------- 01 Báo Chí Với Vấn Đề Biến...

  Forum: Combo Ebook Nhà Xuất Bản

  Sep 15, 2020 at 11:27 AM
 8. admin posted a new thread.

  Văn Hóa Của Nhóm Nghèo Ở Việt Nam (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Lương Hồng Quang, 277 Trang

  [IMG] Giảm nghèo có tác động trở lại đối với tăng trưởng kinh tế. Nó thể thúc đẩy hoặc cản trở tăng trưởng kinh tế, cụ thể như sau:(1)...

  Forum: Văn Hóa Học

  Sep 15, 2020 at 12:02 AM
 9. admin posted a new thread.

  Tư Duy Thơ & Tư Duy Thơ Hiện Đại Việt Nam (NXB Văn Học 1996) - Nguyễn Bá Thành, 382 Trang

  [IMG] Tư duy là một vấn dề lí luận triết học, tâm lí học, sinh học ... rất phức tạp, tư duy thơ lại càng phức tạp hơn. Bởi vì trong tư...

  Forum: Ngữ Văn Học

  Sep 14, 2020 at 11:43 PM
 10. admin posted a new thread.

  Truyện Sử Melayu (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2002) - W. G. Shellabear, 409 Trang

  [IMG] Truyện sử Melayu là một tác phẩm văn học mang màu sắc lịch sử. Nó có vị trí quan trọng trong toàn bộ nền văn học Melayu nói chung...

  Forum: Truyện Đọc Cổ Tích

  Sep 14, 2020 at 11:28 PM
 11. admin posted a new thread.

  Xây Dựng Và Phát Triển Nền Văn Hóa Việt Nam (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Đỗ Thị Minh Thúy

  [IMG] Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người. Văn hóa là nền tảng tinh thần...

  Forum: Văn Hóa Học

  Sep 14, 2020 at 11:13 PM
 12. admin posted a new thread.

  Macxim Gorki (NXB Văn Hóa 1981) - Nguyễn Kim Đính, 308 Trang

  [IMG] Macxim Gorki (1864 – 1934) là nhà văn vĩ đại của giai cấp vô sản, là ngọn cờ đầu của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Trong...

  Forum: Văn Nhân Thi Sĩ

  Sep 14, 2020 at 8:05 PM
 13. admin posted a new thread.

  Thuật Ngữ Ngôn Ngữ Học Anh-Việt Việt-Anh (NXB Hà Nội 2004) - Cao Xuân Hạo, 518 Trang

  [IMG] Cuốn Từ điển đối chiếu này (gồm khoảng gần 7000 thuật ngữ tiếng Anh và cũng gần chừng ấy thuật ngữ tiếng Việt) có thể được coi...

  Forum: Ngôn Ngữ Học

  Sep 14, 2020 at 2:54 PM