nhandang123's Recent Activity

 1. nhandang123 posted a new thread.

  Nhà Văn Hiện Đại Quyển 4 Tập Thượng (NXB Tân Dân 1942) - Vũ Ngọc Phan, 250 Trang

  [ATTACH] Độc giả sẽ thấy trong bộ sách này lời phê bình của chúng tôi về những tác phẩm của các nhà văn cùng thời với chúng ta. Trong số...

  upload_2021-12-6_14-34-9.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:39 PM
 2. nhandang123 posted a new thread.

  Nhà Văn Hiện Đại Quyển 4 Tập Hạ (NXB Tân Dân 1942) - Vũ Ngọc Phan, 312 Trang

  [ATTACH] Độc giả sẽ thấy trong bộ sách này lời phê bình của chúng tôi về những tác phẩm của các nhà văn cùng thời với chúng ta. Trong số...

  upload_2021-12-6_14-31-46.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:36 PM
 3. nhandang123 posted a new thread.

  Nhà Văn Hiện Đại Quyển 3 (NXB Tân Dân 1942) - Vũ Ngọc Phan, 462 Trang

  [ATTACH] Độc giả sẽ thấy trong bộ sách này lời phê bình của chúng tôi về những tác phẩm của các nhà văn cùng thời với chúng ta. Trong số...

  upload_2021-12-6_14-29-16.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:34 PM
 4. nhandang123 posted a new thread.

  Nhà Văn Hiện Đại Quyển 2 (NXB Tân Dân 1942) - Vũ Ngọc Phan, 320 Trang

  [ATTACH] Độc giả sẽ thấy trong bộ sách này lời phê bình của chúng tôi về những tác phẩm của các nhà văn cùng thời với chúng ta. Trong số...

  upload_2021-12-6_14-27-2.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:32 PM
 5. nhandang123 posted a new thread.

  Nhà Văn Hiện Đại Quyển 1 (NXB Tân Dân 1942) - Vũ Ngọc Phan, 234 Trang

  [ATTACH] Độc giả sẽ thấy trong bộ sách này lời phê bình của chúng tôi về những tác phẩm của các nhà văn cùng thời với chúng ta. Trong số...

  upload_2021-12-6_14-24-57.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:29 PM
 6. nhandang123 posted a new thread.

  Triết Học Kant (NXB Tân Việt 1942) - Nguyễn Đình Thi, 160 Trang

  [ATTACH] Viết cuốn sách nhỏ này, chúng tôi không có ảo tưởng là xây đắp một công trình gì trên khoảng đất còn trống của Triết học nước...

  upload_2021-12-6_14-20-36.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:25 PM
 7. nhandang123 posted a new thread.

  Kinh Cầu Tự (NXB Mới 1942) - Huy Cận, 116 Trang

  [ATTACH] Đây không phải là tạp-bút. Tôi đã làm gi dự thi giờ mà ngồi biết tạp-bút! Đây cũng không phải là nhật-ký, tuy đã chép tuần tự...

  upload_2021-12-6_14-16-2.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:20 PM
 8. nhandang123 posted a new thread.

  Nhơn Đạo Thông Thường (NXB Khoa Học 1942) - Trương Đăng Mẹo, 48 Trang

  [ATTACH] Trời đương buồi mát, ngồi tưởng sang đàng, nhớ cuộc đả qua, nhớ người kim cổ, nghỉ đến buồi thái bình, nhớ khi trị loạn hưng...

  upload_2021-12-6_14-11-56.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:16 PM
 9. nhandang123 posted a new thread.

  Danh Nhân Việt Nam Qua Các Triều Đại Quyển Thượng (NXB Tân Dân 1942) - Phan Trần Chúc, 148 Trang

  [ATTACH] Danh-nhân là phần tinh-túy của một dân-tộc. Hoàn-Vũ đời Tấn (Tàu) có nói : " Bất năng lưu phương bách thể diệc đương lưu xú vạn...

  upload_2021-12-6_14-7-2.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:12 PM
 10. nhandang123 posted a new thread.

  Nghệ Thuật Làm Việc (NXB Tân Việt 1942) - Nguyễn Xuân Huy, 84 Trang

  [ATTACH] Andre Maurois là một văn hào Pháp hiện đại. Ông vừa là một nhà công nghệ lớn lại vừa theo đuổi văn chương. Cho nên ông có, về...

  upload_2021-12-6_14-2-40.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:07 PM
 11. nhandang123 posted a new thread.

  Thanh Niên Trước Thế Giới Mới (NXB Tân Việt 1942) - Phùng Nguyên, 68 Trang

  [ATTACH] Việc đem những điều-lệ và luật-pháp từ trước đến nay đã dìu-dắt nhân loại, thích dụng vào thế-giới mới này, phải chăng...

  upload_2021-12-6_13-57-57.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 6, 2021 at 2:02 PM
 12. nhandang123 posted a new thread.

  Bẽ Bàng (NXB Tân Việt 1942) - Thế Hùng, 68 Trang

  [ATTACH] Tôi viết « Bẽ bàng » bằng tất cả những bẽ bàng của lòng tôi đấy các bạn ạ! Các bạn đọc Bẽ Bàng và sẽ thấy ở Tuấn chàng thanh...

  upload_2021-12-5_21-4-1.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 5, 2021 at 9:09 PM
 13. nhandang123 posted a new thread.

  Phương Dược Chỉ Nam (NXB Hương Sơn 1942) - Nguyễn Mạnh Bổng, 144 Trang

  [ATTACH] Cuốn sách này là một cuốn nhập-môn cho nghề thuốc Đông như cuốn sách sơ-học mà bộ sách của tôi phải có cuốn này nữa mới mong «...

  upload_2021-12-5_20-56-30.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 5, 2021 at 9:01 PM
 14. nhandang123 posted a new thread.

  Giáo Dục Nước Nhật (NXB Mai Lĩnh 1942) - Thái Phỉ, 108 Trang

  [ATTACH] Trong lúc mọi người hình như đang đi tìm một con đường cứu-mệnh, chúng tôi đem cống hiến bà con đồng-bào thiên khảo-cứu về nền...

  upload_2021-12-5_20-52-35.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 5, 2021 at 8:57 PM
 15. nhandang123 posted a new thread.

  Chuyện Vô Lý (NXB Mới 1942) - Lãng Nhân, 144 Trang

  [ATTACH] Theo cái nghĩa thông thường, thì một câu chuyện vô lý là câu chuyện nó cao hơn, trội hơn cải trí hiểu-biết và xét đoán của...

  upload_2021-12-5_20-47-12.png

  Forum: Địa Chí Đông Dương

  Dec 5, 2021 at 8:52 PM