quanh.bv's Recent Activity

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Nghệ Thuật Quản Trị Bán Hàng (NXB Đà Nẵng 2011) - J. Calvin, 342 Trang

  [ATTACH] Cuốn sách Nghệ Thuật Quản Trị Bán Hàng được biên soạn nhằm giúp các bạn đang làm công tác quản lý bán hàng hay sắp sửa làm công...

  upload_2021-12-7_11-22-18.png

  Forum: Nghiệp Vụ Bán Hàng

  Dec 7, 2021 at 11:28 AM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Cải Thiện Ngôn Ngữ Và Phong Cách Nói (NXB Từ Điển Bách Khoa 2012) - Carol A. Fleming, 263 Trang

  [ATTACH] Giao tiếp có tầm quan trọng đối với con người ở mọi hình thái công việc. Chuyên môn và kỹ năng là điều thiết yếu nhưng chính...

  upload_2021-12-7_11-7-45.png

  Forum: Cẩm Nang Giao Tiếp

  Dec 7, 2021 at 11:13 AM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Thấu Hiểu Tiếp Thị Từ A Đến Z (NXB Trẻ 2013) - Philip Kotler, 328 Trang

  [ATTACH] "Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z" của Philip Kotler, nhà hiền triết đáng kính nhất về tiếp thị, đã chọn lọc và khảo sát các khái...

  upload_2021-12-6_11-2-2.png

  Forum: Nghiệp Vụ Bán Hàng

  Dec 6, 2021 at 11:07 AM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Những Bí Quyết Trong Giao Tiếp (NXB Phụ Nữ 2008) - Larry King, 249 Trang

  [ATTACH] Năm 2003 là năm thứ 46 của Larry King trong nghề phát thanh viên. Ông được nhận danh hiệu: "Người dẫn chương trình ấn tượng...

  upload_2021-12-6_10-52-28.png

  Forum: Cẩm Nang Giao Tiếp

  Dec 6, 2021 at 11:00 AM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh (NXB Lao Động Xã Hội 2012) - Nguyễn Đình Thọ

  [ATTACH] Giáo trình này theo hướng ứng dụng trong thiết kế và thực hiện nghiên cứu khoa học kinh doanh, tập trung nhiều vào ví dụ minh...

  upload_2021-12-6_10-33-9.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

  Dec 6, 2021 at 10:38 AM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Kỹ Năng Nói Chuyện Với Mọi Người Ở Mọi Nơi, Mọi Lúc (NXB Phụ Nữ 2014) - Larry King, 282 Trang

  [ATTACH] Kỹ Năng Nói Chuyện Với Mọi Người Ở Mọi Nơi, Mọi Lúc là cuốn sách rất có sức thuyết phục về nghệ thuật giao tiếp, được đúc kết...

  upload_2021-12-6_10-26-12.png

  Forum: Cẩm Nang Giao Tiếp

  Dec 6, 2021 at 10:32 AM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Ngôn Ngữ Quảng Cáo (NXB Khoa Học Xã Hội 2011) - Lưu Trọng Tuấn, 177 Trang

  [ATTACH] "Quảng cáo không chỉ là một tập hợp những thông điệp mang tính chất cạnh tranh: đó chính là ngôn ngữ luôn được...

  upload_2021-12-4_12-40-5.png

  Forum: Nghiệp Vụ Bán Hàng

  Dec 4, 2021 at 12:46 PM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Khoa Học Lãnh Đạo-Lý Thuyết Và Kỹ Năng (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Bá Dương, 434 Trang

  [ATTACH] Nghệ thuật lãnh đạo là đỉnh cao của lãnh đạo hiệu quả, là ước vọng muốn đạt tới của mọi lãnh đạo. Nghệ thuật lãnh đạo được hiểu...

  upload_2021-12-4_10-59-53.png

  Forum: Cẩm Nang Doanh Nhân

  Dec 4, 2021 at 11:05 AM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Đường Lối Quân Sự Của Đảng-Lịch Sử Hình Thành, Phát Triển Và Nội Dung Cơ Bản - Vũ Quang Hiển, 533 Tr

  [ATTACH] Nội dung cuốn sách chia làm 2 phần, gồm 8 chương, khái quát sự hình thành và phát triển của đường lối quân sự Việt Nam, chỉ ra...

  upload_2021-12-4_10-48-20.png

  Forum: Xây Dựng Đảng

  Dec 4, 2021 at 10:54 AM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Sự Nghiệp Đổi Mới Ở Việt Nam Với Cuộc Đấu Tranh Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc Của Các Nước Đang Phát Triển

  [ATTACH] Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc, đã tác động mạnh mẽ đến các quốc gia nói chung và các...

  upload_2021-12-3_10-58-36.png

  Forum: Xây Dựng Đảng

  Dec 3, 2021 at 11:04 AM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Tư Tưởng Bảo Vệ Tổ Quốc Từ Xa Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam (NXB Chính Trị 2019) - Trần Đăng Bộ

  [ATTACH] Bảo vệ Tổ quốc từ xa là một tư tưởng quân sự đặc sắc, gắn với đặc điểm quốc gia - dân tộc Việt Nam. Tư tưởng đó luôn được các...

  upload_2021-12-3_10-49-13.png

  Forum: Lịch Sử Học

  Dec 3, 2021 at 10:55 AM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Chiến Tranh Việt Nam Nhìn Từ Phía Bên Kia (NXB Dân Trí 2010) - Nhiều Tác Giả, 258 Trang

  [ATTACH] Năm 1940, tình hình có sự thay đổi lớn khi nước Pháp thất thủ trước quân Đức. Vì tuy việc cai trị Đông Dương vẫn ở trong tay...

  upload_2021-12-3_10-34-21.png

  Forum: Hồi Ký + Bút Ký

  Dec 3, 2021 at 10:46 AM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Mối Quan Hệ Giữa Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Ý Thức Người Dân Việt Nam

  [ATTACH] Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai mặt cơ bản, là quy luật tất yếu, khách quan, quy luật tổn tại và phát triển của Việt Nam....

  upload_2021-12-3_10-27-32.png

  Forum: Học Viện Chính Trị Quốc Gia

  Dec 3, 2021 at 10:32 AM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Xây Dựng Quân Đội Củng Cố Quốc Phòng Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới - Ngô Xuân Lịch, 559 Trang

  [ATTACH] Trong quá trình chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Ngô Xuân...

  upload_2021-12-3_10-20-20.png

  Forum: Xây Dựng Đảng

  Dec 3, 2021 at 10:25 AM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Qua Những Chặng Đường Dựng Nước, Giữ Nước, Đổi Mới Và Xây Dựng Đất Nước - Vũ Oanh, 525 Trang

  [ATTACH] Cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1: Vì thời cơ nghìn năm có một; Chương 2: Quân đội - Trường học lớn của cuộc đời; Chương 3: Tròn...

  upload_2021-12-2_15-58-34.png

  Forum: Hồi Ký + Bút Ký

  Dec 2, 2021 at 4:04 PM