quanh.bv's Recent Activity

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Kinh Tế Việt Nam Năm 2005 Trước Ngưỡng Cửa Của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới - Nguyễn Văn Thường

  [ATTACH] Năm 1995 Việt Nam nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); Đến năm 2005 là năm cao điểm của quá trình đàm phán...

  upload_2023-6-4_23-17-28.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 4, 2023 at 11:18 PM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Tổng Kết Kinh Tế Việt Nam 2001-2005 Lý Luận Và Thực Tiễn - Nguyễn Văn Thường, 484 Trang

  [ATTACH] Mười chín (19) bài viết, mỗi bài tập trung vào một lĩnh vực hay một vấn đề với những cách tiếp cận khác nhau, sẽ cung cấp không...

  upload_2023-6-4_22-25-20.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 4, 2023 at 11:13 PM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Quan Hệ Thương Mại Việt Nam-Châu Phi Thực Trạng Và Giải Pháp - Nguyễn Văn Thường, 488 Trang

  [ATTACH] Châu Phi là một khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên. Châu lục này là nơi cung cấp nguyên, nhiên liệu, khoáng sản, trong đó có...

  upload_2023-6-4_22-14-6.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 4, 2023 at 10:16 PM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Thương Mại Quốc Tế (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2007) - Trần Văn Hòe, 289 Trang

  [ATTACH] Thương mại quốc tế là một chủ đề quen thuộc với sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu, làm chính sách và công chúng. Vì...

  upload_2023-6-3_22-18-46.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 3, 2023 at 10:23 PM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Đạo Đức Kinh Doanh Và Văn Hoá Công Ty Phương Pháp Môn Học Và Phân Tích Tình Huống - Nguyễn Mạnh Quân

  [ATTACH] Cuốn tài liệu này được biên soạn như một phần hữu cơ của cuốn “Giáo trình Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty”. Như tên gọi:...

  upload_2023-6-3_22-1-58.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 3, 2023 at 10:14 PM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngoại Thương Lý Thuyết Và Thực Hành Tập 1 - Nguyễn Thị Hường, 263 Trang

  [ATTACH] Ngày nay, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp không còn bị giới hạn trong phạm vi từng quốc gia riêng lẻ mà đã được mở...

  upload_2023-6-3_21-34-40.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 3, 2023 at 9:36 PM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Thông Tin Thống Kê Giới Tại Việt Nam 2021 (NXB Thống Kê 2023) - Tổng Cục Thống Kê, 225 Trang

  [ATTACH] Thông tin thống kê giới giúp các nhà hoạch định chính sách xem xét sự khác biệt và bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, các...

  upload_2023-6-2_22-37-16.png

  Forum: Niên Giám Thống Kê

  Jun 2, 2023 at 10:51 PM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Số Liệu Kinh Tế - Xã Hội Các Quốc Gia Thành Viên Asean Giai Đoạn 2000-2020 - Nguyễn Thị Hương

  [ATTACH] Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 trên cơ sở Tuyên bố Băng-cốc. Sau 55 năm tồn...

  upload_2023-6-2_22-20-39.png

  Forum: Niên Giám Thống Kê

  Jun 2, 2023 at 10:22 PM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Thương Phẩm Học (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2008) - Đặng Đình Đào, 297 Trang

  [ATTACH] Đất nước ta sau hơn 20 năm đổi mới và mở cửa đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên một số lĩnh vực của đời sống kinh...

  upload_2023-6-2_21-56-21.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 2, 2023 at 10:04 PM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Kinh Tế Học Vi Mô I (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2008) - Nguyễn Văn Dần, 320 Trang

  [ATTACH] Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Kinh tế học đã trở thành một môn khoa học mang...

  upload_2023-6-1_22-52-50.png

  Forum: Chuyên Ngàng Tài Chính

  Jun 1, 2023 at 10:56 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Các Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2008) - Trần Thọ Đạt, 286 Trang

  [ATTACH] Kê từ năm 1986, nám đánh dấu cho sự hắt đầu công cuộc đôi mới của dât nước, với sự gia tăng nhanh chóng của vốn đầu tư trong và...

  upload_2023-6-1_22-41-11.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 1, 2023 at 10:46 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Kiểm Soát Quản Lý (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2009) - Nguyễn Thị Phương Hoa, 204 Trang

  [ATTACH] Giáo trình Kiểm soát quản lý xuất bản lần đầu tiên giới thiệu về bản chất kiểm soát quản lý, gắn kết và kiểm soát các hành vi...

  upload_2023-6-1_22-18-40.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 1, 2023 at 10:33 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Kinh Tế Và Chính Sách Phát Triển Vùng (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2009) - Nguyễn Tiến Dũng, 202 Trang

  [ATTACH] Kinh tế vùng là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển có hiệu quả của kinh tế vùng sẽ tác động trực tiếp...

  upload_2023-6-1_22-2-59.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 1, 2023 at 10:06 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Chiến Lược Kinh Doanh Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2009) - Nguyễn Ngọc Huyền

  [ATTACH] Giáo trình "Chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu" được coi là tài liệu giảng dạy và học tập chính thức cho sinh...

  upload_2023-6-1_21-54-37.png

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Jun 1, 2023 at 10:00 PM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Nền Kinh Tế Thị Trường Và Chính Sách Hai Đồng Nội Tệ (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2009) - Đỗ Đức Lương

  [ATTACH] Trong cuốn sách này, bên cạnh những nội dung mang tính phổ quát về kinh tế học, ở mỗi chương đều nêu ra những vấn đề mới mẻ rất...

  upload_2023-5-31_23-22-7.png

  Forum: Kinh Tế Học

  May 31, 2023 at 11:37 PM