thaoanh12's Recent Activity

 1. thaoanh12 posted a new thread.

  Nhập Môn Xã Hội Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trần Thị Kim Xuyến, 344 Trang

  [IMG] Xã hội học là một khoa học nghiên cứu về hệ thống các mối quan hệ xã hội của con người. Là ngành khoa học mới mẻ ở nước ta, nhưng...

  Forum: Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

  Nov 27, 2020 at 10:18 AM
 2. thaoanh12 posted a new thread.

  Giáo Trình Khoa Học Quản Lý (NXB Chính Trị 2003) - Đặng Ngọc Lợi, 132 Trang

  [IMG] Cuốn sách có cách tiếp cận riêng, đi sâu vào bản chất của khoa học quản lý - một ngành khoa học mang tính ứng dụng cao và đang...

  Forum: Học Viện Chính Trị Quốc Gia

  Nov 27, 2020 at 9:16 AM
 3. thaoanh12 posted a new thread.

  Giới Và Di Dân Tầm Nhìn Châu Á (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Thị Hồng Xoan, 178 Trang

  [IMG] Trong hai thập kỷ qua, châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang trải qua quá trình quá độ từmô hình xã hội truyền thống sang...

  Forum: Xã Hội Học

  Nov 26, 2020 at 9:35 AM
 4. thaoanh12 posted a new thread.

  Một Vài Vấn Đề Về Xã Hội Học Và Nhân Loại Học (NXB Khoa Học Xã Hội 1996) - Phan Ngọc, 388 Trang

  [IMG] Tên gọi chung của những ngành nghiên cứu về loài người, những nghiên cứu về nhiều khía cạnh của loài người trong xã hội như chuẩn...

  Forum: Xã Hội Học

  Nov 25, 2020 at 8:39 AM
 5. thaoanh12 posted a new thread.

  Việt Nam Y Học Toàn Tập Quyển 1-Quyển Cốt Yếu (NXB Nam Việt 1929) - Nguyễn Hữu Cự, 150 Trang

  [IMG] Y học Cổ truyền Việt Nam còn gọi là thuốc Nam hay là một ngành y học thuộc Đông y với nguồn gốc xuất phát từ Việt Nam thay vì từ...

  Forum: Y Học Cổ Truyền

  Nov 24, 2020 at 2:28 PM
 6. thaoanh12 posted a new thread.

  Từ Kế Hoạch Đến Thị Trường Sự Chuyển Kinh Tế Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 1997) - Adam Fiorde 456 Trang

  [IMG] Tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia thường đi liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu ngành kinh...

  Forum: Quản Lý Kinh Tế

  Nov 24, 2020 at 8:46 AM
 7. thaoanh12 posted a new thread.

  Cải Cách Hồ Quý Ly (NXB Chính Trị 1996) - Phan Đăng Thanh, 226 Trang

  [IMG] Cải cách Hồ Quý Ly do hai tác giả Luật sư Phan Đăng Thanh (Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ Sử học) và Luật sư Trương Thị Hòa (Thạc sĩ...

  Forum: Chính Trị Học

  Nov 23, 2020 at 8:50 AM
 8. thaoanh12 posted a new thread.

  Tội Công Thành (NXB Tân Sanh 1973) - Arthur Koestler, 313 Trang

  [IMG] Cánh cửa xà lim đóng sầm sau lưng Roubachof. Ông đứng tựa vào cửa vài giây và đốt thuốc. Trên giường phía mặt có trải hai chiếc...

  Forum: Tác Phẩm Kinh Điển

  Nov 21, 2020 at 3:34 PM
 9. thaoanh12 posted a new thread.

  Tỏa Sáng-Hành Trình Tự Chữa Bệnh Bản Thân (NXB Văn Hóa Thông Tin 1996) - Barbara Ann Brennan

  [IMG] Tôi tin rằng Barbara Brennan có thể dễ dàng được xem như một nhà chữa trị bằng bàn tay và thấu thị có ảnh hưởng nhất của thế kỷ...

  Forum: Y Học Cổ Truyền

  Nov 21, 2020 at 9:00 AM