Recent Activity

Activity stream for all registered members at Sách Việt Nam.

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (NXB Công An 2020) - Hoàng Thị Minh Sơn, 577 Trang

  [ATTACH] Bộ luật Tố tụng hình sự là căn cứ pháp lý quan trọng nhất quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một...

  upload_2022-11-30_21-54-12.png

  Forum: Đại Học Luật (Toàn Quốc)

  Nov 30, 2022 at 9:57 PM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Lí Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Tư Pháp 2020) - Nguyễn Minh Đoan, 497 Trang

  [ATTACH] Thời gian qua, tình hình trong nước và quốc tế đã có những thay đổi căn bản đòi hỏi lý luận về nhà nước và pháp luật cũng phải...

  upload_2022-11-30_21-47-32.png

  Forum: Đại Học Luật (Toàn Quốc)

  Nov 30, 2022 at 9:49 PM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2021) - Lê Minh Toàn, 491 Trang

  [ATTACH] Nhằm góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật cho học sinh, sinh viên; cung...

  upload_2022-11-30_21-36-29.png

  Forum: Đại Học Luật (Toàn Quốc)

  Nov 30, 2022 at 9:39 PM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2022) - Hoàng Chí Bảo, 277 Trang

  [ATTACH] Giáo trình gồm 7 chương. Ngoài chương nhập môn trình bày sự ra đời, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội gắn liền với...

  upload_2022-11-30_21-31-2.png

  Forum: Tủ Sách Giáo Dục Đại Học

  Nov 30, 2022 at 9:32 PM
 5. cv9tt4 posted a new thread.

  Pháp Luật Đại Cương (NXB Chính Trị 2022) - Lê Minh Toàn, 485 Trang

  [ATTACH] Trong lần xuất bản này, tác giả đã sửa đổi, bổ sung: mục II Chương II – Quy phạm pháp luật, Văn bản quy phạm pháp luật, Quan hệ...

  upload_2022-11-30_21-15-3.png

  Forum: Đại Học Luật (Toàn Quốc)

  Nov 30, 2022 at 4:04 PM
 6. tbvsthienloc2020 set their home page.

  https://thietbivesinhthienloc.com/thiet-bi-ve-sinh-inax/

  Nov 30, 2022 at 10:59 AM
 7. tbvsthienloc2020 has a new avatar.

  Nov 30, 2022 at 10:59 AM
 8. xaydungsongnam set their home page.

  https://songnam.net/quan-ly-du-an-xay-dung/

  Nov 30, 2022 at 10:54 AM
 9. xaydungsongnam has a new avatar.

  Nov 30, 2022 at 10:53 AM
 10. clatus liked quanh.bv's post in the thread Quản Lý Bệnh Viện (NXB Y Học 2001) - Đỗ Nguyên Phương, 818 Trang.

  [ATTACH] Cuốn sách Quản Lý Bệnh Viện xuất bản lẩn thứ nhất năm 1997 đã được các cơ sở khám chữa bệnh và quản lý y tế trong toàn quốc sứ...

  upload_2022-11-25_10-56-29.png Nov 29, 2022 at 9:50 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Lão Khoa - Y Học Cổ Truyền (NXB Giáo Dục 2016) - Phạm Vũ Khánh, 261 Trang

  [ATTACH] Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, tạo điểu kiện thuận lợi cho việc học tập của học viên, sinh viên...

  upload_2022-11-29_21-40-10.png

  Forum: Bộ Y Tế

  Nov 29, 2022 at 9:42 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Hóa Sinh (NXB Y Học 2007) - Nguyễn Nghiêm Luật, 353 Trang

  [ATTACH] Mục tiêu của chương trình giảng dạy Hóa sinh đối với sinh viên hệ đa khoa của Trường Đại học Y là để sinh viên có thể trình bày...

  upload_2022-11-29_21-32-20.png

  Forum: Bộ Y Tế

  Nov 29, 2022 at 9:36 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Y Học Cổ Truyền (NXB Y Học 2007) - Bùi Trọng Thái, 197 Trang

  [ATTACH] Sách “Y học cổ truyền” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương...

  upload_2022-11-29_21-23-0.png

  Forum: Bộ Y Tế

  Nov 29, 2022 at 9:24 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Điều Dưỡng Cấp Cứu Hồi Sức (NXB Y Học 2007) - Phạm Văn Ruân, 77 Trang

  [ATTACH] Để đáp ứng yêu cầu dạy học và chăm sóc bệnh nhân tại khoa Hồi sức cấp cứu, cần có tài liệu để phục vụ công tác đào tạo điều...

  upload_2022-11-29_21-15-28.png

  Forum: Bộ Y Tế

  Nov 29, 2022 at 9:17 PM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Sinh Lý Học (NXB Y Học 2011) - Phạm Thị Minh Đức, 480 Trang

  [ATTACH] Sách gồm 20 bài được đánh số thứ tự từ bài 1 đến bài 20, trong đó 8 bài đầu thuộc học phần I - học phần Sinh lý học Đại cương...

  upload_2022-11-29_21-10-46.png

  Forum: Bộ Y Tế

  Nov 29, 2022 at 9:13 PM
Loading...