Recent Activity

Activity stream for all registered members at Sách Việt Nam.

 1. PedroMigue set their occupation to Experimental psychologist.

  Feb 24, 2021 at 3:13 PM
 2. PedroMigue set their home page.

  https://tinyurl.com/3ykxuf

  Feb 24, 2021 at 3:13 PM
 3. PedroMigue moved from Aarup to Novalles.

  Feb 24, 2021 at 3:13 PM
 4. AA2 posted a new thread.

  Đối Ngoại Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới (NXB Chính Trị 2005) - Phí Như Chanh, 392 Trang

  [IMG] Cuốn Đối Ngoại Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới đề cập nhiều nội dung quan trọng trong quan hệ, hợp tác giữa nước ta với hầu hết các...

  Forum: Ngoại Giao

  Feb 24, 2021 at 8:48 AM
 5. AA2 posted a new thread.

  Đạo Mẫu Và Các Hình Thức Shaman Trong Các Tộc Người Ở Việt Nam Và Châu Á - Ngô Đức Thịnh, 793 Trang

  [IMG] Từ lâu, trong hướng tiếp cận văn hóa dân gian các dân tộc ở Việt Nam từ góc độ tín ngưỡng, Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian đã...

  Forum: Văn Hóa Học

  Feb 24, 2021 at 7:39 AM
 6. janssss posted a new thread.

  Lịch Sử Chế Độ Phong Kiến Việt Nam Tập 3 (NXB Giáo Dục 1960) - Phan Huy Lê, 559 Trang

  [IMG] Quyển thứ 3 là lịch sử thời kỳ khủng hoảng và suy vong của chế độ phong kiến từ thế kỷ 16 cho đến giữa thế kỷ 19. Phân chia làm 3...

  Forum: Lịch Sử Học

  Feb 23, 2021 at 3:09 PM
 7. AA2 posted a new thread.

  Đại Cương Về Giáo Dục Trẻ Khiếm Thính (NXB Đại Học Sư Phạm 2007) - Nguyễn Thị Hoàng Yến, 256 Trang

  [IMG] Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Khái quát chung về giáo dục trẻ khiếm thính- Chương 1: Một số vấn đề cơ bản liên quan đến khiếm...

  Forum: Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)

  Feb 23, 2021 at 10:55 AM
 8. JooJooMigu moved from ?Ingeyri to Gilmorton.

  Feb 23, 2021 at 6:41 AM
 9. JooJooMigu set their occupation to Pipelayer.

  Feb 23, 2021 at 6:41 AM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Quản Trị Logistics (NXB Tài Chính 2018) - Đặng Đình Đào, 314 Trang

  [IMG] Sách được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng mở rộng ở các trường Đại học Kinh tế do GS.TS Đặng Đình...

  Forum: Kinh Tế Học

  Feb 22, 2021 at 5:19 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật (NXB Tư Pháp 2018) - Đoàn Thị Tố Uyên, 325 Trang

  [IMG] Trong chương trình đào tạo cử nhân luật, xây dựng văn bản pháp luật là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho người học kiến thức về...

  Forum: Đại Học Luật (Toàn Quốc)

  Feb 22, 2021 at 5:14 PM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Phân Tích Báo Cáo Tài Chính (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2013) - Nguyễn Năng Phúc, 361 Trang

  [IMG] Phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng thông tin, như: Hội đồng quản trị, ban giám đốc doanh...

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Feb 22, 2021 at 5:10 PM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Dự Báo Phát Triển Kinh Tế Xã Hội (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2014) - Trần Đại, 401 Trang

  [IMG] Dự báo phát triển kinh tế - xã hội là một môn khoa học xã hội cung cấp các phương pháp dự báo, tiên đoán có tính khoa học, mang...

  Forum: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

  Feb 22, 2021 at 4:09 PM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Tin Học Ứng Dụng Trong Dạy Học Hóa Học (NXB Đại Học Thái Nguyên 2019) - Nguyễn Mậu Đức

  [IMG] Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông - ICT (Infermation and Communication Technology) đã tác động vào...

  Forum: Đại Học Thái Nguyên

  Feb 22, 2021 at 3:55 PM
Loading...