Recent Activity

Activity stream for all registered members at Sách Việt Nam.

 1. Quoc28112020 replied to the thread DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Sơn Và Chất Màu.

  Với những người thường xuyên bận rộn với một núi công việc, có quá nhiều thứ phải làm mà bản thân không phải “ba đầu sáu tay”, trở về...

  Nov 29, 2020 at 12:24 AM
 2. admin liked nhandang123's post in the thread Lịch Sử Cách Mạng Việt Nam 1862-1945 (NXB Ninh Giang 1948) - Văn Giang, 17 Trang.

  [IMG] Tóm tắt: Giới thiệu một số nhân vật và phong trào kháng Pháp thời kỳ phong kiến: Tôn Thất Thuyết, phong trào Cần Vương, Phan...

  Nov 28, 2020 at 11:06 PM
 3. ledung12 posted a new thread.

  Gia Đình Và Những Vấn Đề Của Gia Đình Hiện Đại (NXB Thống Kê 2002) - Trần Thị Kim Xuyến, 207 Trang

  [IMG] Ðối với phần lớn người Việt Nam chúng ta, gia đình luôn là mối quan tâm hàng đầu, vì gia đình là tổ ấm của mỗi người, là nơi...

  Forum: Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

  Nov 28, 2020 at 1:41 PM
 4. anhtung posted a new thread.

  Đông Á Hội Nhập (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Kathie Krumm, 304 Trang

  [IMG] Hội nhập kinh tế nghĩa là các nước ngày càng phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn về kinh tế. Sự phụ thuộc này được thể hiện qua sự...

  Forum: Kinh Tế Học

  Nov 28, 2020 at 9:15 AM
 5. thaoanh12 posted a new thread.

  Địa Lý Kinh Tế Việt Nam (NXB Thống Kê 2003) - Trần Văn Thông, 311 Trang

  [IMG] Hiện nay , Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới theo hướng công nghiệp hoá , hiện đại hóa nhằm nhanh chóng khắc...

  Forum: Kinh Tế Học

  Nov 28, 2020 at 9:10 AM
 6. mai672 posted a new thread.

  Giáo Trình Địa Lý Kinh Tế Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Thế Đặng, 200 Trang

  [IMG] Địa lý kinh tế Việt Nam là một trong những môn học đại cương, là nền tảng kiến thức cho sinh viên học các môn khoa học xã hội -...

  Forum: Đại Học Nông-Lâm (Toàn Quốc)

  Nov 28, 2020 at 8:38 AM
 7. minhanh12 posted a new thread.

  Đại Cương Về Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (NXB Y Học 1993) - Trần Trọng Hải, 146 Trang

  [IMG] Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 1987. Lúc đầu chương trình được thử nghiệm...

  Forum: Y Khoa Học

  Nov 28, 2020 at 8:23 AM
 8. thuongle16232@ posted a new thread.

  Chữ Quốc Ngữ 130 Năm Thăng Trầm (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2013) - Trần Nhật Vy, 260 Trang

  [IMG] Như ta đã biết, báo chí và văn học miền Nam đã có từ lúc chữ quốc ngữ mới định hình. Tuy nhiên, những tác phẩm, tác giả thuở ban...

  Forum: Ngôn Ngữ Học

  Nov 28, 2020 at 7:59 AM
 9. hieuminh0911 posted a new thread.

  Cẩm Nang Hướng Dẫn Viên Du Lịch (NXB Giáo Dục 2006) - Trần Văn Mậu, 330 Trang

  [IMG] Cuốn "Cẩm Nang Hướng Dẫn Viên Du Lịch" đề cập tới những nội dung thiết thực cho bạn đọc thuộc đối tượng sinh viên khoa Du lịch của...

  Forum: Nghiệp Vụ Du Lịch

  Nov 27, 2020 at 7:04 PM
 10. hieuminh0911 posted a new thread.

  Cẩm Nang Đồ Gốm Việt Nam Có Minh Văn Thế Kỷ XV-XIX (NXB Hà Nội 1999) - Nguyễn Đình Chiến, 240 Trang

  [IMG] Cuốn sách đã tập hợp và trình bày các loại hình, kiểu dáng, mầu men, đề tài trang trí của sưu tập 132 đồ gốm có minh văn từ thế...

  Forum: Gốm Sứ

  Nov 27, 2020 at 6:50 PM
 11. minhanh12 posted a new thread.

  Bước Chuyển Tư Tưởng Việt Nam Cuối Thế Kỷ XIX Đầu Thế Kỷ XX (NXB Chính Trị 2005) - Trương Văn Chung

  [IMG] Tư tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX phát triển phong phú sinh động nhưng cũng nhiều biến động. Những vấn đề lý luận và thực tiễn lớn...

  Forum: Triết Lý Học

  Nov 27, 2020 at 1:57 PM
 12. ledung12 posted a new thread.

  Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc (NXB Tổng Hợp 1999) - Nguyễn Quang Điển, 655 Trang

  [IMG] Bản sắc văn hóa dân tộc là hạt nhân sáng tạo của tinh thần dân tộc, truyền từ đời này sang đời khác, bảo đảm cho sự trường tồn...

  Forum: Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

  Nov 27, 2020 at 1:40 PM
Loading...