Recent Activity

Activity stream for all registered members at Sách Việt Nam.

 1. phongtran.info posted a new thread.

  Giáo Trình Thực Hành Lập Trình PLC (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2015) - Bùi Thanh Hiếu, 135 Trang

  [ATTACH] Tự động hóa trong dân dụng và công nghiệp ngày càng phát triển. Bộ não trong các hệ thống tự động hóa là các bộ điều khiển lập...

  upload_2021-10-23_8-8-8.png

  Forum: Tủ Sách Giáo Dục Đại Học

  Oct 23, 2021 at 5:32 AM
 2. NicholasBu set their occupation to Medical records and health information technician.

  Oct 22, 2021 at 7:10 PM
 3. NicholasBu moved from Plano to Rigi Kaltbad.

  Oct 22, 2021 at 7:10 PM
 4. cv9tt4 posted a new thread.

  Giáo Trình Trang Bị Điện (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2014) - Phan Ngọc Linh, 175 Trang

  [ATTACH] Giáo trình Trang Bị Điện gồm ba chương: Chương thứ nhất đề cặp đến khí cụ điện hạ áp, là những khí cụ không thể thiếu trong hệ...

  upload_2021-10-23_0-36-27.png

  Forum: Tủ Sách Giáo Dục Đại Học

  Oct 22, 2021 at 5:35 PM
 5. Giaoduc3 posted a new thread.

  Giáo Trình Vi Điều Khiển Và Ứng Dụng (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2017) - Mai Nhật Thiên, 208 Trang

  [ATTACH] Giáo trình này được biên soạn để đào tạo các ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử và công nghệ tự động hóa trình độ Đại học....

  upload_2021-10-23_0-27-59.png

  Forum: Tủ Sách Giáo Dục Đại Học

  Oct 22, 2021 at 4:39 PM
 6. LakeshaGel set their occupation to high school.

  Oct 22, 2021 at 7:14 AM
 7. LakeshaGel moved from Tilburg to Hamilton.

  Oct 22, 2021 at 7:14 AM
 8. LakeshaGel set their home page.

  http://www.creation-site-internet-seo.com/

  Oct 22, 2021 at 7:14 AM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Tập Bài Giảng Quan Hệ Quốc Tế (NXB Lý Luận Chính Trị 2006) - Trình Mưu, 353 Trang

  [ATTACH] Tập bài giảng gồm 13 bài nghiên cứu đối tượng, phương pháp nghiên cứu bộ môn Quan hệ quốc tế; quan niệm, đặc điểm, mâu thuẫn...

  upload_2021-10-21_22-47-9.png

  Forum: Học Viện Chính Trị Quốc Gia

  Oct 21, 2021 at 10:51 PM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Các Ngành Luật Cơ Bản Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Quyển 1 - Dương Thị Hưởng

  [ATTACH] Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Luật Hiến pháp, trình bày những vấn đề chung về Luật Hiến pháp, sự ra đời của Hiến...

  upload_2021-10-21_21-56-46.png

  Forum: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

  Oct 21, 2021 at 10:01 PM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Giáo Trình Phóng Sự Truyền Hình (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Nguyễn Ngọc Oanh, 196 Trang

  [ATTACH] Phóng sự là thể loại báo chí hiện điện trong hâu hết các loại hình báo chí. Trong loại hình báo chí truyền hình hiện nay, phóng...

  upload_2021-10-21_21-39-20.png

  Forum: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

  Oct 21, 2021 at 9:52 PM
 12. nhacaitot2ubet set their home page.

  https://nhacaitot.net/

  Oct 21, 2021 at 12:43 AM
 13. nhacaitot2ubet has a new avatar.

  Oct 21, 2021 at 12:43 AM
Loading...