Recent Activity

Activity stream for all registered members at Sách Việt Nam.

 1. quanh.bv posted a new thread.

  Một Số Vấn Đề Cấp Thiết Trong Phát Triển Xã Hội Và Quản Lý Phát Triển Xã Hội Ở Nông Thôn Nước Ta

  [ATTACH] Trên thế giới, các lý thuyết phát triển xã hội cố gắng giải thích những thay đổi về chất trong các cấu trúc và cơ cấu xã hội,...

  upload_2021-8-6_2-34-37.png

  Forum: Học Viện Chính Trị Quốc Gia

  Aug 6, 2021 at 2:38 AM
 2. quanh.bv posted a new thread.

  Hệ Thống Chính Trị Nước Ta Trong Thời Kỳ Đổi Mới (NXB Chính Trị 2008) - Nguyễn Duy Quý, 219 Trang

  [ATTACH] Ngày nay, trong quá trình phát triển và kiện toàn hệ thống chính trị, các tổ chức của hệ thống chính trị có vai trò vô cùng...

  upload_2021-8-6_2-26-39.png

  Forum: Chính Trị Học

  Aug 6, 2021 at 2:32 AM
 3. quanh.bv posted a new thread.

  Một Số Vấn Đề Về Nghiên Cứu, Biên Soạn Lịch Sử Đảng Bộ Địa Phương-Lịch Sử Ban, Ngành, Đoàn Thể

  [ATTACH] Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Lịch sử của mỗi Đảng bộ địa phương là một...

  upload_2021-8-6_2-21-18.png

  Forum: Học Viện Chính Trị Quốc Gia

  Aug 6, 2021 at 2:25 AM
 4. quanh.bv posted a new thread.

  Một Số Vấn Đề Trong Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học (NXB Chính Trị 1993) - Chung Á, 97 Trang

  [ATTACH] Xã hội học là bộ môn khoa học rất mới ở nước ta, cho nên không tránh khỏi việc nhiều người, nhiều cơ quan khi tiến hành các đề...

  upload_2021-8-6_2-10-53.png

  Forum: Học Viện Chính Trị Quốc Gia

  Aug 6, 2021 at 2:18 AM
 5. quanh.bv posted a new thread.

  Học Thuyết Phạm Trù Trong Triết Học I.Kant (NXB Chính Trị 2007) - Lê Công Sự, 251 Trang

  [ATTACH] Trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến việc giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức lý luận cho cán bộ,...

  upload_2021-8-6_2-7-26.png

  Forum: Triết Lý Học

  Aug 6, 2021 at 2:11 AM
 6. quanh.bv posted a new thread.

  Một Số Vấn Đề Về Tư Tưởng Quản Lý (NXB Chính Trị 2003) - Hồ Văn Vĩnh, 401 Trang

  [ATTACH] Ngay từ khi xã hội loài người xuất hiện, cuộc sống thực tế buộc con người phải cố kết thành cộng đồng, và để xã hội tổn tại,...

  upload_2021-8-6_2-0-41.png

  Forum: Học Viện Chính Trị Quốc Gia

  Aug 6, 2021 at 2:05 AM
 7. quanh.bv posted a new thread.

  Nền Đạo Đức Tin Lành Và Tinh Thần Của Chủ Nghĩa Tư Bản (NXB Tri Thức 2014) - Max Weber, 465 Trang

  [ATTACH] Năm 1904-1905, Max Weber viết công trình nổi tiếng mang tên là Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (Nền...

  upload_2021-8-6_1-56-45.png

  Forum: Triết Lý Học

  Aug 6, 2021 at 2:01 AM
 8. quanh.bv posted a new thread.

  Nghệ Thuật Một Loại Văn Hóa Đặc Biệt (NXB Văn Hóa Thông Tin 2002) - Phùng Minh Hiến, 161 Trang

  [ATTACH] Chuyên đề "Nghệ thuật, một loại văn hóa đặc biệt "cùng với nhiều chuyên đề khác, xét đến cùng, đào tạo và hình thành được lớp...

  upload_2021-8-6_1-32-15.png

  Forum: Văn Hóa Học

  Aug 6, 2021 at 1:38 AM
 9. quanh.bv posted a new thread.

  Kỹ Năng Biên Tập (NXB Thông Tấn 2006) - Đinh Thuận, 132 Trang

  [ATTACH] "Không thể có một tờ báo tuyệt vời nếu không có những phóng viên tuyệt vời. Nhưng cũng không thể có một tờ báo tuyệt vời nếu...

  upload_2021-8-6_1-19-15.png

  Forum: Báo Chí Học

  Aug 6, 2021 at 1:32 AM
 10. quanh.bv posted a new thread.

  Kỹ Năng Phỏng Vấn (NXB Thông Tấn 2006) - Vũ Kim Hải, 93 Trang

  [ATTACH] Phỏng vấn là gì? Trả lời câu hỏi này quả là không đơn giản. Khi mở máy thu hình, bạn bắt gặp một phóng viên đang nêu câu hỏi...

  upload_2021-8-6_1-16-17.png

  Forum: Báo Chí Học

  Aug 6, 2021 at 1:21 AM
 11. quanh.bv posted a new thread.

  Kỹ Năng Viết Bài (NXB Thông Tấn 2006) - Vũ Kim Hải, 111 Trang

  [ATTACH] Tít (đầu đề) cho độc giả biết chuyện gì đã, sẽ xảy ra và vì sao độc giả phải quan tâm tới nó. Tít là phần độc giả đọc trước...

  upload_2021-8-6_1-12-42.png

  Forum: Báo Chí Học

  Aug 6, 2021 at 1:18 AM
 12. quanh.bv posted a new thread.

  Lịch Sử Báo Chí Cách Mạng Việt Nam (NXB Khoa Học Xã Hội 2015) - Đỗ Hoàng Linh, 303 Trang

  [ATTACH] Cuốn sách LỊCH SỬ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM cho thấy ngày 21.6.1925, cách đây tròn 90 năm, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái...

  upload_2021-8-6_1-8-6.png

  Forum: Lịch Sử Học

  Aug 6, 2021 at 1:14 AM
 13. quanh.bv posted a new thread.

  Lịch Sử Báo Tiếng Dân (NXB Đà Nẵng 1992) - Nguyễn Thành, 263 Trang

  [ATTACH] Báo Tiếng Dân ra đời ở Huế, trung tâm chính trị của xứ Trung Kỳ "bảo hộ" và kinh thành của vương triều nhà Nguyễn đã tàn tạ, có...

  upload_2021-8-6_1-5-56.png

  Forum: Lịch Sử Học

  Aug 6, 2021 at 1:10 AM
 14. quanh.bv posted a new thread.

  Lịch Sử Sử Học Việt Nam (NXB Đại Học Sư Phạm 2011) - Phan Ngọc Liên, 391 Trang

  [ATTACH] Mỗi ngành khoa học đều có lịch sử của nó: sự ra đời, quá trình phát triển và triển vọng. Sự hiểu biết về lịch sử như vậy giúp...

  upload_2021-8-6_0-57-11.png

  Forum: Lịch Sử Học

  Aug 6, 2021 at 1:01 AM
 15. quanh.bv posted a new thread.

  Lịch Sử Triết Học (NXB Chính Trị 2002) - Nguyễn Hữu Vui, 649 Trang

  [ATTACH] Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, xét đến cùng, bị quy định bởi...

  upload_2021-8-6_0-50-34.png

  Forum: Triết Lý Học

  Aug 6, 2021 at 12:54 AM
Loading...