bộ ba tác phẩm nhận giải thưởng hồ chí minh ebook pdf