bộ nối liên kết dùng cho thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự