bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu vào thực phẩm