nền tảng cung cấp dịch vụ cho các mạng thế hệ mới ebook pdf