sợi dây đồng tròn bọc dải băng polyimide thơm (aramid)