tỷ giá hối đoái giai đoạn 2000-2011 mức độ sai lệch và tác động đối với xuất khẩu ebook pdf