04TCN 130-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Rừng Giổi Xanh

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 1, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  04TCN 130-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Rừng Giổi Xanh
  Qui phạm này qui định nội dung và các biện pháp kỹ thuật trồng rừng Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy) từ khâu chọn điều kiện gây trồng, , giống và tạo cây con, làm đất, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và nuôi duỡng rừng nhằm cung cấp gỗ lớn với chu kỳ kinh doanh từ 30 đến 40 năm. Qui phạm này áp dụng cho trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ, trồng cây phân tán có thể tham khảo qui phạm này. Qui phạm này áp dụng cho trồng rừng Giổi xanh ở các cơ sở sản xuất lâm nghiệp thuộc các địa phương trong cả nước sử dụng vốn ngân sách, khuyến khích áp dụng với các đơn vị sử dụng các nguồn vốn khác. Qui phạm này là cơ sở pháp lý để xây dựng qui trình, định mức kinh tế kỹ thuật và quản lý trồng rừng Giổi xanh trong cả nước.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page