04TCN 136-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hạt Giống Dầu Rái

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 31, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  04TCN 136-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hạt Giống Dầu Rái
  Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và yêu cầu về kỹ thuật hạt giống cây Dầu rái dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng từ thu hái quả, chế biến, bảo quản và chất lượng sinh lý hạt giống. Mọi lô hạt giống Dầu rái dùng để gieo trồng đều phải được kiểm nghiệm và có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng qui định do đơn vị sản xuất hạt giống hoặc do cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền cấp. Chỉ cấp giấy chứng nhận phẩm chất hạt giống cho những lô hạt giống Dầu rái có chất lượng sinh lý phù hợp với tiêu chuẩn này. Không được trao đổi, lưu thông, nhập nội, gieo trồng những lô hạt giống Dầu rái có phẩm chất thấp (dưới mức qui định của tiêu chuẩn này), mang mầm mống sâu bệnh hại và cỏ dại thuộc đối tượng kiểm dịch của Nhà nước Việt nam. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh, các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế... trồng rừng bằng cây Dầu rái.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page