10 Bài Học Trên Chiếc Khăn Ăn - Don Failla | Dịch: Viễn Quang, 95 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Nov 5, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  "Bài học trên chiếc khăn ăn" sẽ giới thiệu đến cái bạn định nghĩa và "các bài học" về MLM. Mục tiêu của cuốn sách này là thông qua các minh hoạ chỉ ra cho bạn thấy thế nào là MLM. Bạn sẽ biết được cách làm thế nào để giới thiệu về MLM cho người khác một cách hiệu quả.
  Mục lục:
  Mở đầu
  Chương 1: Bài học trên chiếc khăn ăn số 1
  Chương 2: Bài học trên chiếc khăn ăn số 2
  Chương 3: Bài học trên chiếc khăn ăn số 3
  Chương 4: Bài học trên chiếc khăn ăn số 4
  Chương 5: Bài học trên chiếc khăn ăn số 5
  Chương 6: Bài học trên chiếc khăn ăn số 6
  Chương 7: Bài học trên chiếc khăn ăn số 7
  Chương 8: Bài học trên chiếc khăn ăn số 8
  Chương 9: Bài học trên chiếc khăn ăn số 9
  Chương 10: Bài học trên chiếc khăn ăn số 10
  Chương 11: "Người làm doanh nghiệp chống người không làm doanh nghiệp. Bốn dạng liên kết"
  Chương 12: "Đụng độ với cái đầu"
  Chương 13: "Trở về trường học"
  Chương 14: "Trò chơi các chữ số vì lợi ích công việc"
  Chương 15: "Chương trình thực hành doanh nghiệp đối lập với các cuộc gặp ngẫu nhiên hàng tuần"
  Chương 16: "Các câu hỏi quan trọng và các thông số giải đáp"
  Download Link:
  http://www.mediafire.com/?yobwcevvbjlr8ex
  http://www.mediafire.com/?yliec42mwedlyty
  Pass: loidich.com/library
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page