10 TCN 101-1988 - Cà phê quả tươi. Phương pháp thử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 10, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  1. Lấy mẫu
  1.1. Phương pháp lấy mẫu: Lấy mẫu ở bao, ở xe bò, xe cải tiến, ở ổ tô và rơ moóc
  1.1.1. Lấy mẫu ở bao: Irong 1 bao lấy mẫu ờ 3 điểm: trên, dưới. giữa. Số bao lấy mẫu theo quy định như lấy mẫu ở tiêu chuẩn TCVN 1276 - 86. Tổng lượng mầu ít nhất là 10kg mẫu chung.
  1.1.2 Lấy mẫu trên xe bò, xc cài tiến, ô tô, rơ moóc: 2 điểm lấy ở giữa xe hoặc moóc ở độ sâu 10cm và 30cm. 2 điếm lấy ở thành xe ờ độ sâu 20cm và 30cm, tổng lượng mẫu chung ít nhất là 10kg.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page