10 TCN 177-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Nhiệt Thán Nha Bào Vô Độc

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 18, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10 TCN 177-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Nhiệt Thán Nha Bào Vô Độc Chủng Trung Quốc
  Tiêm dưới da cho 4 thỏ mẫn cảm (l,5 - 2,5kg), mỗi con 1 liều vacxin sử dụng. Tất cả thỏ phải sống khỏe trong thời gian 14 ngày theo dõi. Nếu có thỏ chết do vacxin gây ra thì kiểm tra lại lần thứ hai như sau: Tiêm dưới da cho 4 thỏ (l,5 - 2,5kg) mỗi con 1 : 2 liều vacxin sử dụng và 2 bê (1 năm tuổi), mỗi con 1 liều sử dụng. Theo dõi trong 10 ngày, nếu thỏ vẫn có chết nhưng cả hai bê đều sống khỏe thì vacxin vẫn đạt tiêu chuẩn. Tiêm dưới da cho 4 thỏ (l,5 - 2,5kg) mỗi con l : 2 liều vacxin sử dụng. Sau 14 ngày, các thỏ đã được gây miễn dịch cùng với 2 thỏ đối chứng được thử thách với vi khuẩn cường độc Nhiệt thán, mỗi con 100 MLD. Theo dõi trong 14 ngày, lô vacxin đạt tiêu chuẩn nếu: thỏ đối chứng chết hết, thỏ miễn dịch sống ít nhất 3 con.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page