10 TCN 216-1995 - Qui Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Các Loại Phân Bón

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 19, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10 TCN 216-1995 - Qui Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Các Loại Phân Bón Đối Với Năng Suất Cây Trồng Chất Lượng Nông Sản
  Quy phạm này quy định những nguyên tắc chung, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực của các loại phân bón mới do các cơ sở sản xuất trong nước sản xuất hoặc được giới thiệu từ nước ngoài vào Việt Nam. Các loại phân bón này phải do các cơ quan có chức năng khảo nghiệm được Bộ Nông nghiệp và CNTP quy định, đưa thử nghiệm trên đồng ruộng tại các vùng quy định phổ biến sử dụng loại phân bón này. Trước khi khảo nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón phải làm thủ tục đăng ký khảo nghiệm với cơ quan có thẩm quyền. Những điều kiện khảo nghiệm: khảo nghiệm phải đảm bảo tính đồng đều của các yếu tố phi thí nghiệm và phù hợp với các điều kiện canh tác của địa phương. Phải tiến hành khảo nghiệm diện hẹp trước. Nếu các kết quả thu được từ khảo nghiệm diện hẹp tốt mới được khảo nghiệm trên diện rộng.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page