10 TCN 286-1997 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Trừ Sâu Xanh Da Láng Hại Cây

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 22, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10 TCN 286-1997 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Trừ Sâu Xanh Da Láng Hại Cây Hành Của Các Thuốc Trừ Sâu
  Quy phạm này quy định những nguyên tắc, nội dung, và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực trừ sâu xanh da láng (Spodoptera exigua) hại cây hành của các thuốc trừ sâu. Các khảo nghiệm phải được tiến hành tại các điểm nằm trong mạng lưới khảo nghiệm của Cục BVTV, của các cơ quan nghiên cứu Trung ương và địa phương, của các Chi cục BVTV. Những điều kiện khảo nghiệm:
  - Các khảo nghiệm cần được tiến hành trong những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của sâu xanh da láng trên cây hành. Cụ thể là:
  * Ruộng khảo nghiệm: Chân ruộng cao, dễ thoát nước.
  * Thời vụ: Vụ khô
  - Các điều kiện trồng trọt (loại đất, độ màu mỡ của đất, phân bón, mật độ cây, tuổi cây và mức độ sinh trưởng của cây v.v) khải đồng đều trên mọi ô khảo nghiệm và phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page