10 TCN 287-1997 - Quy Phạm Khảo Nghiệm - Hiệu Lực Thuốc Trừ Sâu Đối Với Rầy Xanh Hại Bông Vải

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10 TCN 287-1997 - Quy Phạm Khảo Nghiệm - Hiệu Lực Thuốc Trừ Sâu Đối Với Rầy Xanh Hại Bông Vải
  Quy phạm này qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực trừ rầy xanh (Amrasca devastans) trên cây bông vải của các loại thuốc trừ sâu. Các khảo nghiệm phải được tiến hành tại các điểm nằm trong mạng lưới khảo sát của Cục BVTV, của các cơ sở nghiên cứu Trung ương và địa phương, của các Chi cục BVTV. Các khảo nghiệm cần được tiến hành trong những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của rầy xanh trên bông vải, cụ thể là:
  - Ruộng khảo nghiệm: Chân ruộng cao, phù hợp với điều kiện phát sinh phát triển của rầy xanh.
  - Thời vụ: Chọn thời vụ thích hợp cho rầy xanh phát triển
  - Giống: Chọn giống kháng trung bình đối với rầy xanh.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 22, 2015

Share This Page