10 TCN 337-1998 - Kiểm Dịch Thực Vật - Phương Pháp Kiểm Tra Các Loại Hạt - Xuất Nhập Khẩu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 22, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10 TCN 337-1998 - Kiểm Dịch Thực Vật - Phương Pháp Kiểm Tra Các Loại Hạt - Xuất Nhập Khẩu Và Quá Cảnh
  Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm tra các lô hạt xuất, nhập khẩu và quá cảnh. Thuật ngữ và định nghĩa: Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: Lô hạt: Là lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ở dạng hạt được đưa vào lưu thông dưới mọi hình thức. Diện quan sát: Bao gồm toàn bộ khối lượng hạt, bao bì, đồ chèn lót, kho bãi, phương tiện chuyên chở cũng như các vật thể khác và không gian tiếp giáp lô hạt đó. Điểm quan sát: Bao gồm một phần hoặc toàn bộ diện quan sát (Nếu diện quan sát nhỏ hơn 10 m2 hoặc 10 m3). Nếu diện quan sát từ 10 m2 hoặc 10m3 trở lên thì mỗi điểm quan sát ít nhất phải 1m2 hoặc 1m3. Mỗi điểm lấy mẫu đồng thời là một điểm quan sát.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page