10 TCN 392-1999 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng Hiệu Lực Phòng Trừ Bệnh Đốm Lá Hại Cây Lạc

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 24, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10 TCN 392-1999 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng Hiệu Lực Phòng Trừ Bệnh Đốm Lá Hại Cây Lạc Đậu Đỗ Của Các Thuốc Trừ Bệnh
  Qui phạm này qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu phòng trừ bệnh đốm lá hại cây lạc, đậu đỗ của các thuốc trừ bệnh đã có và chưa có trong danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt nam. Các khảo nghiệm phải được tiến hành tại các cơ sở có đủ điều kiện như điều 11 của Quy định về kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc BVTV và khảo nghiệm thuốc BVTV được ban hành kèm theo QĐ ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Những điều kiện khảo nghiệm: Các khảo nghiệm được bố trí trên những ruộng lạc, đậu đỗ đã từng có bệnh gây hại; trên các giống dễ bị nhiễm bệnh; tại các vụ có điều kiện thận lợi cho bệnh đốm lá hại cây lạc, đậu đỗ phát triển và tại các địa điểm đại diện cho vùng sinh thái.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page