10 TCN 394-1999 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Các Thuốc Điều Hoà Sinh Trưởng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 24, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10 TCN 394-1999 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Các Thuốc Điều Hoà Sinh Trưởng Đối Với Cây Lúa
  Qui phạm này qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực của các loại thuốc điều hoà sinh trưởng (ĐHST) dùng trên lúa. Các khảo nghiệm phải được tiến hành tại các cơ sở có đủ điều kiện như điều 11 của Quy định về kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc BVTV và khảo nghiệm thuốc BVTV được ban hành kèm theo QĐ ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Những điều kiện khảo nghiệm: Các khảo nghiệm được bố trí trên những ruộng ở đó cây lúa có những điều kiện sinh trưởng thích hợp để có thể tiếp nhận được tốt nhất nhưng tác động kích thích - nếu có - của các thuốc điều hoà sinh trưởng cây.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page