10 TCN 470-2001 - Hạt Giống Dưa Hấu Thụ Phấn Tự Do - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 18, 2015.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    10 TCN 470-2001 - Hạt Giống Dưa Hấu Thụ Phấn Tự Do - Yêu Cầu Kỹ Thuật
    Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do (Citrullus lanatus Thunb)được sản xuất và lưu thông trong cả nước . Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất lượng hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do. Đất sản xuất hạt giống dưahấu thụ phấn tự do phải đảm bảo sạch cỏ và các cây trồng khác, vụ trước không trồng dưa hấu. Ruộng sản xuất hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do phải kiểm định ít nhất 3 lần vào các giai đoạn:
    - Lần 1 : Trước khi ra hoa.
    - Lần 2 : Khi đang ra hoa và kết quả.
    - Lần 3 : Khi quả chín đến trước khi thu hoạch.
    Link Download

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page