10 TCN 518-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Bọ Xít Muỗi Hại Chè

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 28, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10 TCN 518-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Bọ Xít Muỗi Hại Chè Của Các Thuốc Trừ Sâu
  Qui phạm này qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực phòng trừ bọ xít muỗi (Helopeltis theivora Waterhouse) hại chè của các thuốc trừ sâu đã có và chưa có trong danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. Điều kiện khảo nghiệm: Các khảo nghiệm được bố trí trên những nương chè thường bị bọ xít muỗi gây hại; trong các vụ có điều kiện thuận lợi cho bọ xít muỗi phát triển và tại các địa điểm đại diện cho vùng sinh thái. Các điều kiện trồng trọt (đất, phân bón, mật độ trồng, cách chăm sóc...) phải đồng đều trên mỗi ô khảo nghiệm và phù hợp với tập quán canh tác tại địa phương.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page