10 TCN 704-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Thủy Ngân Phương Pháp Phổ Hấp Thụ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 27, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10 TCN 704-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Thủy Ngân Phương Pháp Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử (Aas)
  Tiêu chuẩn này áp dụng để xác định dư lượng Thủy ngân trong thịt và các sản phẩm của thịt. Giới hạn xác định của phương pháp: 0,005 mg/Kg. Mẫu phân tích được vô cơ hóa hoàn toàn bằng phương pháp tro hóa ướt (dùng hỗn hợp acid để vô cơ hóa mẫu). Sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) để xác định hàm lượng nguyên tố có trong mẫu. Mẫu trắng được chuẩn bị như mẫu phân tích nhưng không có mẫu phân tích. Mẫu trẵng được làm song song với mẫu phân tích để so sánh và bổ chính nền.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page