108 Chuyện Kể Đạo Đức Răn Dạy Của Người Xưa (NXB Mỹ Thuật 2011) - Lê Minh, 160 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Sống' started by quanh.bv, Oct 20, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc xử lý các mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng hay xã hội, được thừa nhận rộng rãi. Đạo đức quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội nói chung; Là những nguyên lý (nguyên tắc) phải tuân theo trong quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với xã hội, phù hợp yêu cầu của mỗi chế độ chính trị và kinh tế xã hội nhất định.
  Cuốn sách 108 Chuyện kể răn dạy đạo đức của người xưa thông qua những câu chuyện cổ có tác dụng răn dạy về đạo đức, về tình thương, về những giá trị nhân nghĩa lễ trí tín cần phải được trân trọng và phát huy trong cuộc sống hiện đại. Cuốn sách sẽ giúp bạn hướng dẫn, giáo dục con em và hướng các em đến những điều đúng đắn, đích thật; giúp các em nên người.
  • 108 Chuyện Kể Đạo Đức Răn Dạy Của Người Xưa
  • NXB Mỹ Thuật 2011
  • Tác giả: Lê Minh
  • Số trang: 160
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  https://www.vinabook.com/108-chuyen-ke-dao-duc-ran-day-cua-nguoi-xua-p36675.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 28, 2018

Share This Page