108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh (NXB Tri Thức 2006) - Warren Blank, 393 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Doanh Nhân' started by quanh.bv, Dec 19, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-9_16-22-29.png
  108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh đưa ra 108 đặc điểm cụ thể của những người được xem là nhà lãnh đạo bẩm sinh. Cuốn sách sẽ giúp bạn nhận ra rằng với sự tập trung và tự nhận thức về bản thân, bạn có thể có được nhiều phẩm chất giúp anh lôi cuốn người khác hưởng ứng ý tưởng của mình và đi theo con đường bạn chọn. Cuốn sách này còn cung cấp cho các tổ chức thông tin về quá trình phát triển để từ đó họ có thể thể chế hóa quá trình này nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và hiệu quả lãnh đạo. Việc chính thức hóa quá trình này sẽ tác động và điều chỉnh các thế lực giấu mặt hiện đang hạn chế vai trò của nhà lãnh đạo. Việc chính thức hóa này cũng giúp tất cả mọi người có cơ hội phát triển năng lực lãnh đạo bẩm sinh để tạo ra một sự khác biệt và đóng góp cho thành công chung của cả tổ chức.
  • 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh
  • NXB Tri Thức 2006
  • Warren Blank
  • Dịch: Nguyễn Phương Thúy
  • 393 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1CLernzsEdvGaH4YJOX_-E-dQDOijHPBX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 9, 2022

Share This Page