108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh (NXB Tri Thức 2008) - Warren Blank, 402 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Doanh Nhân' started by quanh.bv, May 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh
  NXB Tri Thức 2008
  Warren Blank
  Dịch: Đào Vân Anh, Nguyễn Phương Thúy, Nguyễn Phương Dung
  402 Trang
  Cuốn sách đưa ra cụ thể 108 đặc điểm cụ thể của những người được xem là nhà lãnh đạo bẩm sinh. Cuốn sách giúp bạn nhận ra rằng, với sự tập trung và tự nhận thức về bản thân, bạn có thể có được nhiều phẩm chất giúp lôi cuốn người khác hưởng ứng ý tưởng của mình... Đối với những người đang tìm cách phát triển khả năng lãnh đạo bẩm sinh của mình, cuốn sách sẽ đưa ra những nét chính về cách tập trung vào từng kỹ năng cụ thể. 108 Kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh sẽ minh hoạ những phẩm chất lãnh đạo theo 3 nhóm cơ bản: - Kỹ năng cơ sở: như khả năng nhận thức về bản thân - Kỹ năng định hướng: Bao gồm khả năng thiết lập đường lối hành động và phát triển người khác thành lãnh đạo - Kỹ năng thu hút sự ủng hộ tự nguyện: như khả năng ảnh hưởng đến người khác và tạo ra một trường mang tính khích lệ

   

Share This Page