10TCN 590-2004 - Ngũ Cốc Và Đậu Đỗ - Gạo Xát - Đánh Giá Chất Lượng Cảm Quan Cơm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 29, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10TCN 590-2004 - Ngũ Cốc Và Đậu Đỗ - Gạo Xát - Đánh Giá Chất Lượng Cảm Quan Cơm Bằng Phương Pháp Cho Điểm
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá chất lượng cảm quan cơm nấu từ gạo xát bằng phương pháp cho điểm. Các yêu cầu chung để đánh giá cảm quan được áp dụng theo mục 2 của TCVN 3215-79. Hội đồng đánh giá cảm quan của cơm gồm từ 5 đến 9 thành viên được lựa chọn từ một nhóm nhiều người thông qua các bài thử cơ bản về mùi, vị, màu sắc. Sau khi được lựa chọn, các thành viên được tập huấn, làm quen với một số mẫu cơm để thống nhất các khái niệm, thuật ngữ và cách sử dụng thang điểm. Số mẫu được đánh giá cùng một lúc từ 3 đến 6 mẫu và được lặp lại ít nhất 2 lần trên một mẫu thử.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page