10TCN 921-2006 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Thiết Bị Rắc Thuốc Dạng Hạt Trừ Sinh Vật Hại

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 2, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  10TCN 921-2006 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Thiết Bị Rắc Thuốc Dạng Hạt Trừ Sinh Vật Hại Diệt Cỏ - Phương Pháp Thử
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử trong phòng thí nghiệm đối với thiết bị rắc thuốc trừ sinh vật hại hoặc diệt cỏ dạng hạt, bao gồm loại tự hành hoặc thiết bị rắc lắp trên máy cơ sở. Tiêu chuẩn này không đề cập đầy đủ các yêu cầu an toàn. Khi cần thiết, phải sử dụng các tiêu chuẩn, văn bản pháp qui phù hợp với điều kiện ứng dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Cơ cấu nhận, chuyển và phân phối hạt thuốc từ phễu chứa xuống mặt ruộng với tốc độ không đổi xác định trước (rắc trên một diện tích rộng, thành dải băng, theo từng khóm hoặc vào rãnh gieo nhờ ống cấp hạt).
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page