117 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Sự Nghiệp Có Thu (NXB Tài Chính 2004)-Hà Thị Ngọc Hà, 314 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Aug 13, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  117 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Sự Nghiệp Có Thu
  NXB Tài Chính 2004
  Hà Thị Ngọc Hà
  314 Trang
  117 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Sự Nghiệp Có Thu Đã Thực Hiện Nghị Định Số 10/NĐ - CP Ngày 16/1/2002 Của Chính Phủ có nội dung gồm 2 phần:
  Tổng hợp hệ thống hóa dưới dạng sơ đồ kế toán để minh họa nội dung cơ bản của chế độ kế toán HCSN và những quy định mới hoặc có bổ sung, sửa đổi, cho đơn vị sự nghiệp có thu. Các sơ đồ được trình bày theo các phần hành chủ yếu trong chế độ kế toán HCSN, gồm: Kế toán tiền và vật tư, TSCĐ, thanh toán, các khoản thu, quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh phí đầu tư XDCB,... đặc biệt là kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp ở đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh thường gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình hạch toán.
  Hệ thống hóa danh mục hệ thống tài khoản kế toán, và danh mục, hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ban hành theo Quyết định số 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 3/2004. Từ đó giúp cho các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện đúng chế độ, đặc biệt là chế độ báo cáo tài chính qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi.
  Đây là tài liệu tham khảo có ích cho đội ngũ cán bộ làm kế toán ở các đơn vị sự nghiệp có thu, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, sinh viên và học sinh các trường kinh tế và tài chính để áp dụng, nghiên cứu, tham khảo trong công việc của mình.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page