14 TCN 116-1999 - Thành Phần Khối Lượng Khảo Sát Địa Hình Trong Các Giai Đoạn Lập Dự Án

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 26, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  14 TCN 116-1999 - Thành Phần Khối Lượng Khảo Sát Địa Hình Trong Các Giai Đoạn Lập Dự Án Và Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi
  NXB Hà Nội 1999
  Bộ Nông Nghiệp
  30 Trang
  Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá
  Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ - CLSP
  Tiêu chuẩn này quy định thành phần khối lượng công tác khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công các dự án thủy lợi.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page