14 TCN 118-2002 - Thành Phần, Nội Dung Và Khối Lượng Lập Các Dự Án Đầu Tư Thủy Lợi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 26, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  14 TCN 118-2002 - Thành Phần, Nội Dung Và Khối Lượng Lập Các Dự Án Đầu Tư Thủy Lợi
  NXB Hà Nội 2002
  Bộ Nông Nghiệp
  124 Trang
  1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư Thuỷ lợi: Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) và Báo cáo Nghiên cứu khả thi (BCNCKT), bao gồm:
  1. Các dự án thuỷ lợi: đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn, nâng cấp các dự án đã đầu tư xây dựng;
  2. Các đối tượng khác theo các quy định tương ứng của Quy chế đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ.
  1.2. Dự án được đầu tư cần bảo đảm:
  1. Thể hiện đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước;
  2. Phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ và các ngành có liên quan, trước hết là quy hoạch lưu vực sông;

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page