14 TCN 121-2002 - Hồ Chứa Nước-Công Trình Thủy Lợi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 26, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  14 TCN 121-2002 - Hồ Chứa Nước-Công Trình Thủy Lợi Quy Định Về Lập Và Ban Hành Quy Trình Vận Hành Điều Tiết
  NXB Hà Nội 2002
  Bộ Nông Nghiệp
  24 Trang
  Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
  Căn cứ Nghị định 141-HĐBT ngày 24 tháng 8 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc ban hành điều lệ về công tác Tiêu chuẩn hoá;
  Căn cứ vào Quy chế lập, xét duyệt và ban hành Tiêu chuẩn ngành ban hành kèm theo Quyết định số 135/1999/QĐ-BNN-KHCN ngày 1/10/1999;
  Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm
  Tiêu chuẩn ban hành nhằm quy định các yêu cầu, nội dung, trình tự việc lập, trình, thẩm định ban hành quy trình vận hành điều tiết các hồ chứa nước thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý, có công trình tràn đóng mở bằng cửa van để trữ nước, cấp nước và xả lũ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page