14 TCN 148-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Thí Nghiệm Trong Phòng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 30, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  14 TCN 148-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Thí Nghiệm Trong Phòng Để Xác Định Hàm Lượng Chất Hữu Cơ Của Đất
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất (loại sét, đất bụi, đất cát và vật liệu hỗn hợp cát, bụi, sét lấp nhét trong lỗ hổng của các đất sỏi, sạn; đất cuội, dăm), dùng cho xây dựng công trình thủy lợi. Thuật ngữ dùng trong tiêu chuẩn:
  - Chất hữu cơ trong đất là các tàn tích thực vật, động vật, vi sinh vật, v.v... đã bị phân huỷ tới mức không thể lấy ra khỏi đất bằng tay, ký hiệu là OM (organic material). Hàm lượng chất hữu cơ của mẫu thử ký hiệu là POM (% khối lượng).
  - Cacbon hữu cơ là thành phần cacbon có trong chất hữu cơ, ký hiệu là OC (organic cacbon). Hàm lượng cacbon hữu cơ của mẫu thử ký hiệu là POC (% khối lượng).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page