14TCN 157-2005 - Tiêu Chuẩn Thiết Kế Đập Đất Đầm Nén

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  14TCN 157-2005 - Tiêu Chuẩn Thiết Kế Đập Đất Đầm Nén
  Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Căn cứ Quy chế lập, xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn ngành ban hành kèm theo Quyết định số 135/1999/QĐ-BNN ngày 01 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật trong công tác thiết kế mới, thiết kế sửa chữa nâng cấp đập đất các loại từ cấp I đến cấp V (theo TCXDCV285-2002) được thi công theo phương pháp đầm nén (gọi chung là đập đất đầm nén)
  Tài liệu này được công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ARICO cung cấp.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page