152 Thủ Tục Hành Chính Về Thuế (NXB Chính Trị 2011) - Nguyễn Quang Tiến, 390 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Thuế-Kế Toán' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-31_15-49-54.png
  Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hμnh chính thuộc lĩnh vực thuế theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngμy 2-6-2010 vμ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngμy 27-12-2010 của Chính phủ, thời gian qua Bộ Tμi chính đã ban hμnh Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngμy 10-8-2009, Quyết định số 586/QĐ-BTC ngμy 11-3-2011, Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngμy 05-5-2011 vμ Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngμy 26-7-2011 về việc công bố các thủ tục hμnh chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhμ nớc của Bộ Tμi chính. Để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hớng dẫn các cơ quan, tổ chức vμ cá nhân thực hiện thống nhất các quy định về thủ tục hμnh chính trong lĩnh vực thuế, phát sinh ở cấp xã, phờng, thị trấn đợc thực hiện ở cấp Chi cục Thuế, Ban Cải cách vμ Hiện đại hóa - Tổng cục Thuế - Bộ Tμi chính phối hợp với Nhμ xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách 152 thủ tục hμnh chính về thuế (đợc thực hiện ở cấp Chi cục Thuế).
  • 152 Thủ Tục Hành Chính Về Thuế
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Quang Tiến
  • 390 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/F4A65D7822DA884
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 31, 2021

Share This Page