206 Bài Thuốc Nhật Bản - Nhiều Tác Giả, 249 Trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by admin, Dec 13, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bài 1: AN TRUNG TáN (đau dạ dày)
  Bài 2: Vị PHONG THANG (viêm ruột cấp , ********* chảy )
  Bài 3: Vị LINH THANG (nôn mửa ngộ độc thức ăn)
  Bài 4: NHÂN TRầN CAO THANG (mày đay,miệng khát)
  Bài 5: NHÂN TRầN NGũ LINH TáN (nôn mửa tiểu ít)
  Bài 6: ÔN KINH THANG (kinh nguyệt không thuận)
  Bài 7: ÔN THANH ẩM (kinh không đều)
  Bài 8: ÔN ĐảM THANG (suy nhược thần kinh)
  Bài 9: DIÊN NIÊN BáN Hạ THANG (dạ dày)
  Bài 10: HOàNG Kỳ KIếN TRUNG THANG (suy nhược cơ thể)
  Bài 11: HOàNG CầM THANG (********* chảy ,viêm đại tràng)
  Bài 12: ứNG CHUNG TáN (bí đai tiện)
  Bài 13: HOàNG LIÊN A GIAO THANG (ngứa,da khô)
  Bài 14: HOàNG LIÊN GIảI ĐộC THANG (giải độc)
  Bài 15: HOàNG LIÊN THANG (dạ dày,viêm miệng)
  Bài 16: ấT Tự THANG (trĩ)
  Bài 17: HóA THựC DƯỡNG Tì THANG (dạ dày)
  Bài 18: HOắC HƯƠNG CHíNH KHí TáN (cảm)
  Bài 19: CáT CǍN HOàNG LIÊN HOàNG CầM THANG (sốt ********* chảy)
  Bài 20: CáT CǍN HồNG HOA THANG (mũi đỏ)
  Bài 21: CáT CǍN THANG (cảm,tê tay)
  Bài 22: CáT CǍN THANG GIA XUYÊN KHUNG TÂN DI (viêm mũi)
  Bài 23: GIA Vị ÔN ĐảM THAN (sntk, đại tràng)
  Bài 24: GIA Vị QUY Tì THANG (snct)
  Bài 25: GIA Vị GIảI ĐộC THANG (tiểu buốt)
  Bài 26: GIA Vị TIÊU DAO TáN (kinh nguyệt khó)
  Bài 27: GIA Vị TIÊU DAO TáN HợP Tứ VậT THANG (huyết đạo,kinh,eczema)
  Bài 28: GIA Vị BìNH Vị TáN (tiêu thực)
  Bài 29: CAN KHƯƠNG NHÂN SÂM BáN Hạ HOàN (ốm nghén)
  Bài 30: CAM THảO Tả TÂM THANG (viêm đt,khong miệng,thở hôi,ngủ kém)
  Bài 31: CAM THảO THANG (ho, đau họng)
  Bài 32: CAM MạCH ĐạI TáO THANG (khóc đêm,co giật)
  Bài 33: CáT CáNH THANG (viêm amiđan,họng)
  Bài 34: QUI Kỳ KIếN TRUNG THANG (snct)
  Bài 35: QUY Tỳ THANG (thiếu máu,suy nhược)
  Bài 36: HƯƠNG THANH PHá ĐịCH HOàN (mất tiếng)
  Bài 37: KHUNG QUY GIAO NGảI THANG (xuất huyết phần dưới cơ thể)
  Bài 38: KHUNG QUY ĐIềU HUYếT ẩM (tk sau đẻ, điều huyết)
  Bài 39: HạNH TÔ TáN (ho)
  Bài 40: KHổ SÂM THANG (hắc lào,toét mắt,ngứa)
  Bài 41: KHU PHONG GIảI ĐộC TáN THANG (họng sưng,viêm)
  Bài 42: KINH GIớI LIÊN KIềU THANG (viêm mũi,trứng cá)
  Bài 43: KÊ CAN HOàN (snct)
  Bài 44: QUế CHI THANG (cảm)
  Bài 45: QUế CHI GIA HOàNG Kỳ THANG (đạo hãn)
  Bài 46: QUế CHI GIA CáT CǍN THANG (tê vai,cảm mạo)
  Bài 47: QUế CHI GIA HậU PHáC HạNH NHÂN THANG( ho)
  Bài 48: QUế CHI GIA THƯợC DƯợC SINH KHƯƠNG NHÂN SÂM THANG (đau thượng vị,chân tay)
  Bài 49: QUế CHI GIA THƯợC dược ĐạI HOàNG THANG (táo,kiết lỵ,chướng)
  Bài 50: QUế CHI GIA THƯợC DƯợC THANG (kiết lỵ,chướng)
  Bài 51: QUế CHI GIA TRUậT PHụ THANG (đau khớp,thần kinh)
  Bài 52: QUế CHI GIA LONG CốT MẫU Lệ THANG (mất ngủ,trẻ khóc đêm,mắt)
  Bài 53: QUế CHI NHÂN SÂM THANG (đau đầu,ruột,dạ dày)
  Bài 54: QUế CHI PHụC LINH HOàN (kinh)
  Bài 55: QUế CHI PHụC LINH HOàN LIệU GIA ý Dĩ NHÂN (kinh nguyệt,trứng cá)
  Bài 56: KHảI Tỳ THANG (yếu dạ, ********* lỏng)
  Bài 57: KINH PHòNG BạI ĐộC TáN (da mưng mủ cấp tính)
  Bài 58: QUế MA CáC BáN THANG (cảm mạo, ho, ngứa)
  Bài 59: KÊ MINH TáN GIA PHụC LINH (phù thũng và cước khí.)
  Bài 60: KIếN TRUNG THANG (chứng viêm ruột mạn tính và đau bụng)
  Bài 61: GIáP Tự THANG (tê vairám da.kinh nguyệt thất thường)
  Bài 62: HƯƠNG SA BìNH Vị TáN (không muốn ǎn, giãn dạ dày)
  Bài 63: HƯƠNG SA LụC QUÂN Tử THANG (viêm dạ dày bụng trên dễ bị đầy tức)
  Bài 64: HƯƠNG SA DƯƠNG Vị THANG (dạ dày yếuviêm vị tràng )
  Bài 65: HậU PHáC SINH KHƯƠNG BáN Hạ NHÂN SÂM CAM THảO THANG (chứng viêm chảydạ dày ruột)
  Bài 66: HƯƠNG TÔ TáN (cảm,v ị tràng kém)
  Bài 67: NGũ Hổ THANG (ho hen phế quản)
  Bài 68: NGƯU TấT TáN (kinh nguyệt)
  Bài 69: NGƯU XA THậN KHí HOàN (đau chân,lưng)
  Bài 70: NGÔ THù DU THANG (đau đầu nôn)
  Bài 71: NGũ TíCH TáN (đau thần kinh)
  Bài 72: NGũ VậT GIảI ĐộC TáN (chữa ngứa và eczema.)
  Bài 73: NGũ LÂM TáN (đái rắt,buốt)
  Bài 74: NGũ LINH TáN (********* chảy)
  Bài 75: SàI HãM THANG (ho)
  Bài 76: SàI Hồ GIA LONG CốT MẫU Lệ THANG (tăng huyết áp,tim)
  Bài 77: SàI Hồ QUế CHI CAN KHƯƠNG THANG (hư hàn)
  Bài 78: SàI Hồ QUế CHI THANG (dạ dày ,ruột)
  Bài 79: SàI Hồ THANH CAN THANG (tk,eczema,amidan)
  Bài 80: SàI THƯợC LụC QUÂN Tử THANG (dạ dày)
  Bài 81: SàI PHáC THANG (hen)
  Bài 82: SàI LINH THANG (********* chảy phù thũng)
  Bài 83: Tả ĐộT CAO (mụn)
  Bài 84: TAM HOàNG Tả TÂM THANG (tăng huyếtap)
  Bài 85: TOAN TáO NHÂN THANG (sntk)
  Bài 86: TAM VậT HOàNG CầM THANG (chan tay nong)
  Bài 87: TƯ ÂM GIáNG HỏA THANG (ho khan)
  Bài 88: TƯ ÂM CHí BảO THANG (ho, đờm)
  Bài 89: Tử VÂN CAO (bôi nẻ,bỏng)
  Bài 90: Tứ NGHịCH TáN (dạ d ày)
  Bài 91: Tứ QUÂN Tử THANG (snct)
  Bài 92: TƯ HUYếT NHUậN TRàNG THANG (bí đại tiện,tê vai)
  Bài 93: TH�T VậT GIáNG Hạ THANG (tăng huyết áp)
  Bài 94: THị Đế THANG (hắt hơi)
  Bài 95: Tứ VậT THANG (hồi phục)
  Bài 96: Tứ LINH THANG (viêm đt,phù thũng)
  Bài 97: CHíCH CAM THảO THANG (tim mạch)
  Bài 98: TAM Vị GIá CÔ THáI THANG (tẩy giun)
  Bài 99: THƯợC DƯợC CAM THảO THANG (đau đớn)
  Bài 100: Xà SàNG Tử THANG (loét,ngứa)
  Bài 101: THậP TOàN ĐạI Bổ THANG
  Bài 102: THậP Vị BạI ĐộC THANG (bệnh da)
  Bài 103: NHUậN TRàNG THANG
  Bài 104: CHƯNG NHãN NHấT PHƯƠNG (chắp,toet mắt)
  Bài 105: SINH KHƯƠNG Tả TÂM THANG (ăn ngon)
  Bài 106: TIểU KIếN TRUNG THANG (bổ trẻ em)
  Bài 107: TIểU SàI Hồ THANG (nhiệt ngực,nặng tức)
  Bài 108: TIểU SàI Hồ THANG GIA CáT CáNH THạCH CAO (viêm amidan)
  Bài 109: TIểU THừA KHí THANG (bí đại tiện)
  Bài 110: TIểU THANH LONG THANG (hô hấp trên)
  Bài 111: TIểU THANH LONG THANG GIA THạCH CAO (viem PQ.hen)
  Bài 112: TIểU THANH LONG THANG HợP MA HạNH CAM THạCH THANG (viem PQ,hen)
  Bài 113: TIểU BáN Hạ GIA PHụC LINH THANG (nghén)
  Bài 114: THǍNG MA CáT CǍN THANG (cảm)
  Bài 115: TIÊU MAI THANG (tay giun)
  Bài 116: TIÊU PHONG TáN (eczêma mạn tính)
  Bài 117: TIÊU DAO TáN (kinh,hu nhuoc)
  Bài 118: TÂN DI THANH PHế THANG (tac,viem mui)
  Bài 119: TầN GIAO KHƯƠNG HOạT THANG (trĩ,ngữa)
  Bài 120: TầN CửU PHòNG PHONG THANG (TRĨ)
  Bài 121: SÂM TÔ ẩM (CẢM)
  Bài 122: THầN Bí THANG (hen)
  Bài 123: SÂM LINH BạCH TRUậT TáN (ty vi hu)
  Bài 124: THANH CƠ AN HồI THANG (tay giun)
  Bài 125: THANH THấP HóA ĐàM THANG (dau tk, cơ)
  Bài 126: THANH THử íCH KHí THANG (trúng thử)
  Bài 127: THANH THƯƠNG QUYÊN THốNG THANG (dau mat)
  Bài 128: THANH THƯợNG PHòNG PHONG THANG (trứng cá)
  Bài 129: THANH TÂM LIÊN Tử ẩM (an thần)
  Bài 130: THANH PHế THANG (ho đờm)
  Bài 131: CHIếT TRUNG ẩM (thống kinh)
  Bài 132: XUYÊN KHUNG TRà ĐIềU TáN (cảm đau đầu)
  Bài 133: THIÊN KIM KÊ MINH TáN (sung đau vết th ương)
  Bài 134: TIềN THị BạCH TRUậT TáN (kém tiêu hoá)
  Bài 135: SƠ KINH HOạT HUYếT THANG (đau khớp, đau tk)
  Bài 136: TÔ Tử GIáNG KHí THANG (VPA,khó thở)
  Bài 137: ĐạI HOàNG CAM THảO THANG (bí đ ại tiện)
  Bài 138: ĐạI HOàNG MẫU ĐƠN Bì THANG (kinh nguyệt)
  Bài 139: ĐạI KIếN TRUNG THANG (lạnh đau bụng)
  Bài 140: ĐạI SàI Hồ THANG (bí đai tiện,phát phì)
  Bài 141: ĐạI BáN Hạ THANG (nôn mửa)
  Bài 142: TRúC NHự ÔN ĐảM THANG (cảm)
  Bài 143: TRị Đả PHọC NHấT PHƯƠNG (Trị sưng tấy và đau do vết thương)
  Bài 144: TRị ĐầU SANG NHấT PHƯƠNG (Dùng trị eczêma)
  Bài 145: TRUNG HOàNG CAO (mụn có mủ dạng cấp tính)
  Bài 146: ĐIềU Vị THừA KHí THANG (nhiệt thực dồn vào tim)
  Bài 147: ĐINH HƯƠNG THị Đế THANG (chứng hắt hơi, vị tràng hư nhược)
  Bài 148: ĐIếU ĐằNG TáN (đau đầu liên tục cao huyết áp. )
  Bài 149: TRƯ LINH THANG (Thuốc làm tǎng lượng nước tiểu)
  Bài 150: TRƯ LINH THANG HợP Tứ VậT THANG (đái khó, đái đau)
  Bài 151: THÔNG ĐạO TáN (kinh nguyệt thất thường, đau)
  Bài 152: ĐàO HạCH THừA KHí THANG (kinh nguyệt thất thường,)
  Bài 153: ĐƯƠNG QUY ẩM Tử (Trị eczêma mạn tính)
  Bài 154: ĐƯƠNG QUY KIếN TRUNG THANG (đau khi có kinh, đau bụng dưới, trĩ)
  Bài 155: ĐƯƠNG QUY TáN (trở ngại trước và sau khi đẻ)
  Bài 156: ĐƯƠNG QUY Tứ NGHịCH THANG (cước, đau vùng bụng dưới)
  Bài 157: ĐƯƠNG QUY Tứ NGHịCH GIA NGÔ THù DU SINH KHƯƠNG THANG (cước, đau đầu, đau vùng bụng dưới)
  Bài 158: ĐƯƠNG QUY THƯợC DƯợC TáN (chứng kinh nguyệt thất thường)
  Bài 159: ĐƯƠNG QUY THANG (lạnh ở lưng, bụng có cảm giác đầy)
  Bài 160: ĐƯƠNG QUY BốI MẫU KHổ SÂM HOàN LIệU (Trị chứng đái khó)
  Bài 161: ĐộC HOạT CáT CǍN THANG (mỏi tê vai ở tuổi già)
  Bài 162: ĐộC HOạT THANG (co duỗi khó do lạnh)
  Bài 163: NHị TRUậT THANG (chứng mỏi tê vai)
  Bài 164: NHị TRầN THANG (Trị buồn nôn và nôn mửa)
  Bài 165: Nữ THầN THANG (bị thượng xung và chóng mặt)
  Bài 166: NHÂN SÂM DƯỡNG VINH THANG (giảm sút sau khi ốm dậy)
  Bài 167: NHÂN SÂM THANG (vị tràng hư nhược)
  Bài 168: BàI NùNG TáN (mụn nhọt có mủ kèm theo đau đớn)
  Bài 169: BàI NùNG THANG (dạng nhẹ các bệnh da có mủ.)
  Bài 170: MạCH MÔN ĐÔNG THANG (ho khó ra đờm)
  Bài 171: BáT Vị ĐịA HOàNG HOàN (đau chân, đau lưng, tê, mờ mắt)
  Bài 172: BáT Vị TIÊU DAO TáN (hư nhược, kinh nguyệt thất thường)
  Bài 173: BáN Hạ HậU PHáC THANG (thần kinh bất an, viêm dạ dày do thần kinh)
  Bài 174: BáN Hạ Tả TÂM THANG (viêm niêm mạc dạ dày ruột cấp và mạn tính, ********* chảy)
  Bài 175: BáN Hạ BạCH TRUậT THIÊN MA THANG (vị tràng hư nhược, lạnh chân)
  Bài 176: BạCH Hổ THANG (bị miệng khát và nhiệt.)
  Bài 177: BạCH Hổ GIA QUế CHI THANG (người miệng khát, có nhiệt)
  Bài 179: BấT HOáN KIM CHíNH KHí TáN (dạ dày cấp và mạn tính, mất trương lực dạ dày)
  Bài 180: PHụC LINH ẩM (bị ợ nóng và ợ hơ)
  Bài 181: PHụC LINH ẩM HợP BáN Hạ HậU PHáC THANG (khó chịu, họng và thực quản )
  Bài 182: PHụC LINH TRạCH Tả THANG (viêm dạ dày, sa dạ dày)
  Bài 183: PHụC LONG CAN THANG (buồn nôn, nôn mửa, ốm nghén)
  Bài 184: PHÂN TIÊU THANG (bị phù thũng, đái ít.)
  Bài 185: BìNH Vị TáN (viêm niêm mạc dạ dày cấp và mạn)
  Bài 186: PHòNG Kỷ HOàNG Kỳ THANG (Trị các chứng béo bệu)
  Bài 187: PHòNG Kỷ PHụC LINH THANG (tê chân tay, phù thũng và chóng mặt)
  Bài 188: PHòNG PHONG THÔNG THáNH TáN (bệnh tǎng huyết áp (tim đập mạnh,)
  Bài 189: Bổ KHí KIếN TRUNG THANG (vị tràng yếu có cảm giác đầy trướng bụng)
  Bài 190: Bổ TRUNG íCH KHí THANG (hư nhược, mệt mỏi)
  Bài 191: Bổ PHế THANG (Trị ho, khàn tiếng.)
  Bài 192: MA HOàNG THANG (cảm mạo, ngạt mũi)
  Bài 193: MA HạNH CAM THạCH THANG (Trị hen ở trẻ em và hen phế quản.)
  Bài 194: MA HạNH ý CAM THANG (đau khớp, đau thần kinh và đau cơ)
  Bài 195: MA Tử NHÂN HOàN (Trị bí đại tiện.)
  Bài 196: DƯƠNG BáCH TáN (bong gân và bị thương bị đòn)
  Bài 197: ý Dĩ NHÂN THANG (Trị đau khớp, đau cơ.)
  Bài 198: ứC CAN TáN (thần kinh, chứng mất ngủ, trẻ em đái dầm)
  Bài 199: ứC CAN TáN GIA TRầN Bì BáN Hạ (chứng thần kinh, mất ngủ, trẻ em khóc đêm)
  Bài 200: LậP CÔNG TáN (đau rǎng và đau sau khi nhổ rǎng.)
  Bài 201: LụC QUÂN Tử THANG (viêm dạ dày,)
  Bài 202: LONG ĐảM Tả CAN THANG (đái buốt, cảm giác đái không hết,)
  Bài 203: LINH KHƯƠNG TRUậT CAM THANG (đau vùng thắt lưng, lạnh vùng thắt lưng,)
  Bài 204: LINH QUế CAM TáO THANG (người mạch đập mạnh, thần kinh hưng phấn)
  Bài 205: LINH QUế TRUậT CAM THANG (thần kinh dễ bị kích thích, rối loạn thần kinh chức nǎng)
  Bài 206: LụC Vị HOàN (đái khó, đái rắt, phù thũng và ngứa)
  Download Link:
  http://www.mediafire.com/?neymmojjmzd
  eBook có trong tuyển tập DVD Đông Y

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page