22 TCN 270:2001 - Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 12, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu mặt đưòng đá dăm thấm nhập nhựa khi làm mới hoặc sửa chữa khôi phục, gia cưòng mặt đưòng ô tô, bến bãi.
  1.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật này thay thế “Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đưòng nhựa dưới hình thức nhựa nóng “ 22 TCN 09-77.
  1.3. Lớp mặt đưòng đá dăm thấm nhập nhựa là một lớp đá dăm có kích cỡ chuẩn, được rải và lu lèn đến một mức độ nhất định và được phun tưới nhựa thấm nhập hết chiều dày của lớp đá này.
  Tuỳ theo chiều dày lốp đá dăm, độ sâu thấm nhập nhựa và cỡ đá dăm cơ bản mà phân ra: Lốp đá dăm thấm nhập nhựa từ 4,5 đến 6 cm : khi lốp đá dăm cõ 20/40 mm được rải và lu lèn dày từ 4,5 đến 6 cm và nhựa thấm nhập hết chiều dày của lốp đá này.
  1.4. Do phương pháp thi công mặt đưòng đá dăm thấm nhập nhựa có những nhược điểm cơ bản là nhựa bọc các viên đá không đều, tôn nhiều nhựa ... nên chỉ được dùng khi không có đủ điều kiện để thi công lớp mặt đưòng bê tông nhựa. Các trưòng hợp sử dụng mặt đưòng đá dăm thấm nhập nhựa chỉ được dùng khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. (Thông thưòng nên dùng cho lớp mặt đưòng cấp cao thứ yếu A2 theo Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 211-93 khi không có thiết bị trộn đá và nhựa) . Cũng có thể dùng làm lớp mặt đưòng trong giai đoạn đầu của “phân kỳ đầu tư xây dựng"; khi lượng xe tăng và có điều kiện về trang thiết bị và nguyên vật liệu sẽ xây dựng lớp bê tông nhựa lên trên.
  1.5. Thấm nhập nhựa trên mặt đưòng đá dăm chỉ được thi công khi thòi tiết khô ráo, nhiệt độ không khí > 15 °c.
  1.6. Tiêu chuẩn này chỉ đề cập các cỡ đá dùng cho lớp thấm nhập nhựa. Lớp đá dăm phía dưới lớp thấm nhập nhựa có thể dùng đá dăm tiêu chuẩn 40-60mm

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page