22TCN 250-98 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu - Mặt Đường Đá Dăm Và Đá Dăm Cấp Phối Láng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 4, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  22TCN 250-98 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu - Mặt Đường Đá Dăm Và Đá Dăm Cấp Phối Láng Nhựa Nhũ Tương Axit
  22TCN-250-98 Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương a-xít. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu khi làm mới hoặc sửa chữa khôi phục mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối lăng nhựa dưới hình thức nhũ tương a xít , kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page