22TCN 264-2006 - Quy Phạm Ngăn Ngừa Ô Nhiễm Do Phương Tiện Thủy Nội Địa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 4, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  22TCN 264-2006 - Quy Phạm Ngăn Ngừa Ô Nhiễm Do Phương Tiện Thủy Nội Địa
  Quy phạm này quy định việc kiểm tra, chế tạo, lắp đặt kết cấu và trang thiết bị trên các phương tiện thuỷ nội địa nhằm ngăn ngừa ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện này gây ra. Quy phạm này không áp dụng đối với các tàu thể thao, vui chơi giải trí, tàu cá, phương tiện dùng vào mục đích an ninh, quốc phòng. Đăng kiểm có thể chấp nhận lắp đặt trên tàu bất kỳ phụ tùng, vật liệu, thiết bị hoặc máy móc nào khi chúng có hiệu quả ngăn ngừa ô nhiễm tương đương với những điều mà Quy phạm này yêu cầu. Đăng kiểm có thể đưa ra các yêu cầu bổ sung về biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, khi có quy định mới của cơ quan có thẩm quyền.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page