22TCN 265-2006 - Quy Phạm Giám Sát Kỹ Thuật Và Đóng Phương Tiện Thủy Nội Địa Cỡ Nhỏ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 4, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  22TCN 265-2006 - Quy Phạm Giám Sát Kỹ Thuật Và Đóng Phương Tiện Thủy Nội Địa Cỡ Nhỏ
  Quy phạm này quy định việc giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thuỷ nội địa (sau đây gọi là phương tiện) không thuộc phạm vi áp dụng của" Quy phạm Phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa " (TCVN 5801:2005) và “Quy phạm Phân cấp đóng tàu sông vỏ gỗ” (TCVN 7094:2002), Tất cả các phương tiện thuộc phạm vi áp dụng ở 1.1.1.1 khi đóng mới, hoán cải phải tuân thủ các yêu cầu đưa ra trong Quy định này kể từ ngày Quy định có hiệu lực; Phương tiện đang đang khai thác vào thời điểm Quy định này có hiệu lực, nếu không có chỉ dẫn nào khác thì vẫn được phép áp dụng các Quy phạm trước đây đã dùng thiết kế và đóng chúng; Trong Quy phạm này những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: Phương tiện ngang sông là phương tiện chở người, hàng hóa từ bờ bên này sang bờ bên kia hoặc từ bờ ra phương tiện nổi và ngược lại.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page