22TCN 343-06 - Máy Lái Thủy Lực Tàu Thủy - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  22TCN 343-06 - Máy Lái Thủy Lực Tàu Thủy - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  22 TCN 343-06. Máy lái thủy lực - Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật của các loại máy lái thuỷ lực lắp đặt trên tàu biển và tàu sông. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại máy lái thuỷ lực lắp đặt trên tàu biển và tàu sông. Tiêu chuẩn trích dẫn Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng con ng-ời trên biển năm 1974 (SOLAS 1974, văn bản hợp nhất 2004). Quy định của Hiệp hội các Tổ chức Đăng kiểm Quốc tế (IACS) về máy lái thủy lực. 1.2.3 Tiêu chuẩn Việt Nam - Quy phạm Phân cấp và Đóng tàu biển vỏ thép hiện hành. Tiêu chuẩn Việt Nam - Quy phạm Phân cấp và Đóng tàu sông hiện hành. Thuật ngữ và định nghĩa Thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page