22TCN 343-2006 - Máy Lái Thủy Lực Tàu Thủy - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 6, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  22TCN 343-2006 - Máy Lái Thủy Lực Tàu Thủy - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn Ngành Máy lái thủy lực tàu thủy - Yêu cầu kỹ thuật (22 TCN 343 - 06) được biên soạn trên cơ sở Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (SOLAS 1974, văn bản hợp nhất năm 2004); Quy định của Hiệp hội các Tổ chức Đăng kiểm Quốc tế (IACS) về máy lái thủy lực; Tiêu chuẩn Việt Nam - Quy phạm Phân cấp và Đóng tàu biển vỏ thép; Tiêu chuẩn Việt Nam - Quy phạm Phân cấp và Đóng tàu sông và kết quả nghiên cứu thực tế sản xuất, sử dụng ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này được ban hành nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế sản xuất của ngành công nghiệp đóng tàu và tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra chứng nhận, quản lý máy lái thủy lực tàu thủy. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Tiêu chuẩn ngày quy định về yêu cầu kỹ thuật của các loại máy lái thủy lực lắp đặt trên tàu biển và tàu sông. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại máy lái thủy lực lắp đặt trên tàu biển và tàu sông.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page