22TCN 67-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Xác Định Nhanh Độ Ẩm Của Đất Bằng Phương Pháp Thể Tích

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 7, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  22TCN 67-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Xác Định Nhanh Độ Ẩm Của Đất Bằng Phương Pháp Thể Tích
  Độ ẩm của đất là hàm lượng nước chứa trong đất. Độ ẩm thường được biểu thị bằng phần trăm tỷ số giữa khối lượng nước chứa trong đất và khối lượng đất cát khô. Căn cứ vào định nghĩa, bằng suy diễn vật lý và toán học, có thể biểu thị mối liên quan giữa độ ẩm của đất (W) với khối lượng đất ẩm (PW), thể tích mẫu đất (V) (chỉ kể thể tích phần hạt đất và nước trong đất) và khối lượng riêng (D) theo công thức sau đây: Từ công thức trên cho thấy để xác định được độ ẩm của đất thì nội dung chủ yếu của công việc thí nghiệm là phải biết được khối lượng mẫu đất ẩm, thể tích phần hạt đất và nước của mẫu đất đó và khối lượng riêng của đất (khối lượng riêng của đất có thể lấy theo kinh nghiệm bằng 2,65g/cm3).
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page