28 TCN 173-2001 - Trung Tâm Giống Thủy Sản Cấp I - Yêu Cầu Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 12, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  28 TCN 173-2001 - Trung Tâm Giống Thủy Sản Cấp I - Yêu Cầu Chung
  Tiêu chuẩn này quy định chức năng, nhiệm vụ và những yêu cầu chung đối với các Trung tâm giống thủy sản cấp I nước ngọt và lợ, mặn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các địa phương có Trung tâm giống thuỷ sản cấp I thuộc Hệ thống giống thuỷ sản Quốc gia. Giải thích thuật ngữ Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: Hệ thống giống thủy sản Quốc gia: bao gồm các Trung tâm giống thuỷ sản Quốc gia và các Trung tâm giống thuỷ sản cấp I. Trung tâm giống thuỷ sản Quốc gia: là cơ sở giống thuỷ sản của Bộ Thủy sản do các Viện và Trung tâm nghiên cứu thuỷ sản trực tiếp quản lý. Trung tâm giống thuỷ sản Quốc gia có chức năng và nhiệm vụ: chọn tạo giống, thử nghiệm giống mới; lưu giữ và sản xuất giống gốc; sản xuất giống ông bà, giống bố mẹ, giống hậu bị cung cấp cho các Trung tâm giống cấp I; chuyển giao công nghệ mới về giống.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page