28 TCN 186-2003 - Hàm Lượng Cloramphenicol Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  28 TCN 186-2003 - Hàm Lượng Cloramphenicol Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng Bằng Sắc Ký Khí
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng cloramphenicol (sau đây gọi tắt là CAP) trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng hệ thống sắc ký khí (sau đây gọi tắt là GC). Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,3 mg/kg. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa theo phương pháp được công bố trong tạp chí của Hiệp hội các nhà hoá học phân tích; tập 77, số 3, năm1994 (Journal of AOAC international; Vol. 77, No. 3, 1994: Gas chromatographic determination of chloramphenicol residues in shrimp). CAP trong mẫu thủy sản được chiết tách bằng etyl axetat. Dịch chiết sau đó được cô cạn, cặn được xử lý với sylon (chất tạo dẫn xuất trimetylsylyl), để tạo dẫn xuất trimetylsylyl của CAP. Hàm lượng dẫn xuất CAP được xác định trên hệ thống GC với đầu dò bắt giữ điện tử (sau đây gọi tắt là ECD) theo phương pháp nội chuẩn.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page