28 TCN 193-2004 - Vùng Thu Hoạch Nhuyễn Thể Hai Mảnh Vỏ - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  28 TCN 193-2004 - Vùng Thu Hoạch Nhuyễn Thể Hai Mảnh Vỏ - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
  Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ với loài nghêu/ngao (Meretrix spp.) để cung cấp nguyên liệu làm thực phẩm cho người. Trong Tiêu chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: Nghêu/ngao là một loài nhuyễn thể thuộc lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia), ngành động vật thân mềm (Mollusca). Vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ (gọi tắt là vùng thu hoạch) là vùng nghêu/ngao được thả nuôi hoặc phân bố tự nhiên; được kiểm soát về vệ sinh an toàn và thú y thuỷ sản đối với môi trường nước nuôi, chất lượng sản phẩm nuôi để sử dụng làm thực phẩm cho người. Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) vùng thu hoạch là những biện pháp đảm bảo nghêu/ngao từ vùng thu hoạch không mang các mối nguy ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như: dư lượng kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật, độc tố sinh học và vi sinh vật gây bệnh cho người.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page